11162517_1553318184918406_3182001548432258808_nDomnule Ion Prisăcaru, ultimii ani observăm o dinamică pozitivă în activitatea Serviciului Fiscal de Stat, ceea ce ne provoacă să întrebăm ce procese au loc în Fisc?

 Pe bună dreptate, într-o perioadă scurtă de timp s-au reușit multe lucruri, dar, evident, ambițiile noastre sunt mult mai mari. Este de menționat, de altfel, că schimbările în bine în activitatea autorității fiscale naționale au fost remarcate, alături de contribuabili, de către instituțiile internaționale. Astfel, conform rapoartelor Băncii Mondiale ”Doing Business” 2013 și 2014, la capitolul ”Achitarea impozitelor” Moldova a urcat 21 de trepte, de pe poziția 116, în 2013, la poziția 95, în 2014. De asemenea, ne mândrim cu faptul că Proiectul „Monitorizarea implementării politicilor anticorupție în APC”, efectuat de Transparency International – Moldova, în ianuarie 2014, a arătat că Inspectoratul Fiscal Principal de Stat este o instituție cu una din cele mai bune și funcționale pagini web, la nivel central, în anul 2013. Autorii rapoartelor au mai apreciat înalt, în ceea ce ține de activitatea propriu-zisă a instituției, condițiile de ”deschidere” și ”transparență”, apreciindu-ne de asemenea ca una din cele mai transparente instituții publice centrale.

  • Și care, atunci, sunt motoarele acestor schimbări ?

Serviciul Fiscal de Stat intenționează reorientarea eforturilor sale, în noua Strategie de dezvoltare pentru anii 2016-2020, având ca scop câștigarea încrederii publice, devenind cea mai prietenoasă instituție publică. Pentru a atinge obiectivele propuse, autoritatea fiscală națională beneficiază  de suportul Misiunii Uniunii Europene de Consiliere în Politici Publice în Republica Moldova, proiect finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), obiectivul căruia constă în acordarea sprijinului pentru reformele democratice şi accelerarea asocierii politice şi economice dintre Uniunea Europeană şi Moldova.

  • Ați avut recomandări de la partenerii de dezvoltare, cum să procedați mai bine în promovarea reformelor interne ale Fiscului ?

Bineînțeles. La recomandările Fondului Monetar Internațional, spre exemplu, am inițiat reforma statutului Serviciului Fiscal de Stat, care presupune un mai mare grad de autonomie și atribuții suplimentare, unificarea SFS și îmbunătățirea conformării contribuabililor. Împreună cu Agenția Fiscală Suedeză ne-am propus îmbunătățirea controlului/auditului fiscal și deservirii contribuabililor, două domenii extrem de importante. Este productivă colaborarea și cu alți parteneri de dezvoltare.

Plus de aceasta, a fost finalizată procedura de semnare și ratificare de către Parlament a unui Acord de grant dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de modernizare a administrării fiscale (TAMP).

  • Pe lângă contribuabilii autohtoni, Fiscul mai interacționează și cu agenții economici de peste hotare, care investesc în economia Moldovei. Cum relaționați cu această categorie ?

Investițiile străine au un rol deosebit de important pentru dezvoltarea economiei naționale, prin crearea de noi oportunități de angajare, prin creșterea veniturilor la buget etc. Voi accentua faptul că apreciez enorm efortul investitorilor străini, care contribuie la dezvoltarea economiei Republicii Moldova. Deoarece revista ”Moldova în progres” își are originile în Italia, este de menționat că aportul oamenilor de afaceri italieni oferă un exemplu demn de urmat în acest sens. Bineînțeles, față de investitorii străini avem aceeași atitudine de respect ca și față de cei autohtoni, tocmai în cheia sloganului SFS – ”Funcționarul fiscal – în serviciul contribuabilului!”.

  • Ne puteți oferi careva exemple ?

 Fiscul își propune să ofere contribuabililor cât mai multe servicii noi, care să simplifice și să ieftinească procedurile legate de administrarea afacerilor și să anticipeze apariția anumitor piedici în activitatea economică.  În acest sens, se înscriu și eforturile de a implementa, în practica cotidiană a SFS, activități prin care mediului de afaceri să-i fie oferite soluții fiscale individuale anticipate. O asemenea soluție legală a fost identificată, spre exemplu, în cazul întreprinderii cu capital italian ”Ferpont”, fiind eliminate anumite riscuri ce planau asupra bunei desfășurări a activității economice a acestui agent economic, rezident al Zonei Economice Libere Bălți. Apropo, țin să amintesc, în acest context, că Ambasadorul Italiei la Chişinău, Enrico Nunziata a apreciat, în nume personal, dar și al investitorilor italieni, deschiderea și spiritul de cooperare manifestate de către conducerea IFPS, fiind remarcate efectele pozitive ale politicilor de modernizare și eficientizare a activității SFS.

  • Vă mulțumim pentru amabilitatea de a ne oferi acest interviu și vă dorim mult succes !
  • Vă mulțumesc și Dvs. și-mi exprim încrederea că revista ”Moldova în progres” își va fortifica calitatea de mesager al țării noastre pentru diaspora de moldoveni din Italia, dar și cea de ghid de nădejde al agenților economici italieni, care își propun să investească în economia Republicii Moldova !