Septembrie 2012 N° 1

0
264

Această publicaţie, care ne dorim să aibă o continuitate de succes sigur, vrea să reprezinte un instrument pentru a exprima un punctde vedere asupra Moldovei, cu scopul de a informa şi ilustra multitudinea de ocazii şi oportunităţi pe care le oferă Moldova celor care au intenţia să investească în această ţară.  Vom pune în discuţie subiecte legate de economie, afaceri, marketing, turism, punând un accent deosebit asupra sectorului economic. În descrierea tematicilor specifice intenţionăm să apelăm, pe lângă sursele oficiale ale Instituţiilor publice, cu precădere la ajutorul specialiştilor şi analiştilor, la fel şi la cel al colaboratorilor mereu prezenţi şi preţioşi, care vor găsi locul şi spaţiul adecvat în rubricile ce constituie „corpus”-ul planului nostru editorial. Nu vom exclude, evident, posibilitatea de a găzdui în paginile noastre toate asociaţiilor şi organizaţiilor moldoveneşti, precum şi persoanele fizice, dar şi cititorii care vor dori să ne trimită propuneri, sugestii, indicaţii de care vom ţine cont, pentru a asigura o descriere cât mai completă a cadrului socio–economic al Moldovei. În această ordine de idei, nu va fi în plus să subliniem aspectul care ne presează cel mai mult: care seconfigurează şi va consta, într-adevăr, în a prezenta cititorului o imagine a Moldovei care trebuie interpretată în formele cele mai autentice şi reale, cu scrupul deplin şi maxim respect. Şi deoarece ambiţia noastră constă în a ne face la fel de utili şi comunităţii italiene care, de ani buni activează în Moldova, dar şi celor nou veniţi, apare de la sine un scop ulterior, dar nu cel din urmă, deoarece vom putea contribui, din partea noastră, la amplificarea relaţiilor sociale, economice şi culturale dintre Italia şi Moldova; şi în acelaşi timp să consolidăm relaţiile de prietenie dintre populaţia noastră şi populaţia acestei ţări care ne găzduieşte şi pe care, din mai multe motive justificate, o considerăm „prieten, dar de multe ori, văzută din repezeală dintr-un „punct de vedere” greşit şi exprimat cu aproximaţie neglijentă print-o judecată, încercăm să o corectăm. Anume această sarcină şi constituie sensul prezentei publicaţii.