Februarie 2013 N° 5

0
202

Expresia culturală a Moldovei

Oricare vizitator, odată ajuns la Chişinău, cu un minim de curiozitate şi înţelepciune, nu poate să nu rămână plăcut impresionat de bogata viaţă culturală a oraşului şi nu are cum să-şi stăpânească  uimirea şi admiraţia

Moldova, deseori supusă unor păreri pripite, manifestă un avânt cultural, care din anumite puncte de vedere, este considerat o expresie a unei calităţi înnăscute pe care poporul moldovenesc o are faţă de Arte. Şi nu ne referim doar la artele plastice, dar şi la muzică, dans, teatru. De multe ori s-a menţionat faptul cum moldovenii sunt strâns legaţi de tradiţiile lor cele mai vechi, la care nu renunţă cu încăpăţânare: în primul rând muzica populară care îşi află un loc privilegiat lângă muzica cultă. Nu este de prisos faptul să amintim că Moldova se poate mândri cu propria sa dinastie de filozofi, istorici, literaţi şi poeţi; care ar continua să perpetueze o înflorire literară şi printre generaţiile tinere.

În artele plastice şi în special în pictură, artiştii moldoveni, foarte numeroşi, uneori fiind recunoscuţi în diverse şcoli şi curente, inspirate din cea mai pură perioadă clasică, sau din cea mai îndrăzneaţă perioadă avangardistă, manifestă întotdeauna o originalitate proprie. În ceea ce priveşte reprezentările teatrale, există în Chişinău cinci teatre, unde se montează piese în baza operelor în proză, pe linia tradiţiei dar şi pe cea contemporană. Pentru muzica clasică, fiecărui an, sunt prezente şi active câteva instituţii, unde se interpretează muzică simfonică şi de cameră, cu programe bine echilibrate şi întotdeauna plăcute, cu participarea muzicienilor de o măiestrie deosebită.

Dar cea mai interesantă dintre expresiile culturale din Moldova, este Teatrul Naţional de Operă, unde pe lângă Balet, sunt reprezentate şi opere cu un mare repertoriu liric şi în special cel italian.

Iar ceea ce uimeşte cel mai mult este extraordinara şi continua frecventare a publicului, chiar şi a tinerilor, care păstrează pentru fiecare spectacol o participare atentă şi conştientă.

Încheind aceste note, este firesc să ne întrebăm, de unde provine această pasiune neaşteptată pentru „frumos” într-o ţară considerată săracă. Noi avem o explicaţie: o astfel de vitalitate culturală poate semnifica o provocare, o salvare chiar, spre moştenirea unei dureri vechi a unui popor conştient de a aparţine unei civilizaţii deseori rănită şi umilită de propria sa Istorie.

traducere:  Z. Pruteanu