Iulie – august 2013 N° 6

0
138

Deseori se vorbeşte despre Moldova fără cunoştinţă de cauză. Se zice că Moldova este ţara cea mai săracă din Europa. O fi şi adevărat, dar despre caracterul moldovenilor nu se vorbeşte. Noi considerăm că moldovenii posedă calităţi bogate şi multe merite de care pot fi mîndri.

Moldovenii cred sincer în valorile umane, au un spirit social şi solidar de invidiat, concep şi manifestă un sentiment de sfinţenie faţă de viaţă şi de moarte, au cultul uniunii familiale, au un respect aparte faţă de bătrîni şi la orice adresare a acestora, moldovenii răspund imediat, cu zîmbet şi în foarte amabil. Dacă se întîmplă să intri în casa lor, îţi oferă cu mare bucurie din puţinul pe care îl au; în localurile publice se comportă în general cu modestie; în oficii, la ghişeuri, în magazine, aşteaptă răbdători rîndul lor. Pe lîngă aceasta, se dedică mult îngrijirii naturii şi cu orice ocazie dăruiesc şi primesc flori. Posedă excelente aptitudini manuale pe care le folosesc cu iscusinţă în activităţi comune şi practice. Nu în zadar moldovenii care lucrează în străinătate sunt bine apreciaţi şi respectaţi. Pot să se laude cu generaţii de intelectuali, artişti, scriitori, poeţi…

Posedă o sensibilitate rară în muzică, fie către cea cultă, fie către cea populară şi o atenţie geloasă şi perseverentă în apărarea şi extinderea tradiţiilor şi a patrimoniului folcloric.

În practicarea sportului, tinerii moldoveni obţin deseori premii şi recunoaşteri în competiţiile de nivel înalt, atît naţional cît şi internaţional.

Această imagine fugitivă, deloc completă, subliniază trăsăturile esenţiale ale mentalităţii şi ale caracterului poporului moldovean, în care se întîlnesc elementele diferitor etnii: rusă, ucraineană, bulgară, turcă, armeană şi care în mod miraculos sunt în armonie între ele. Deci, într-o astfel de diversitate heterogenă şi naturală, dar mai ales în simplitatea spontană de obiceiuri şi de valori, se distinge cea mai autentică bogăţie a bravilor moldoveni.

Luigi Savoia