Noiembrie 2014 N°11

0
190

Eficienţa energetică pentru Moldova

Proiecte şi intervenţii pentru producerea de energie curată

În următorii 5 ani, adică de la 2015 pînă la 2020, Guvernul Republicii Moldova are în program să garanteze ţării maxima eficienţă energetică, exploatînd resursele existente pentru producerea energiei curate în formele deja experimentate cu succes de ani de zile în aproape toate ţările europene.

Proiectele au ca scop să atingă cea mai ridicată producere de energie cu acele sisteme care permit să fie utilizate aşa-zisele resurse alternative, care pe lîngă faptul că ar asigura eficienţă energetică, nu vor compromite mediul înconjurător, reducînd emiterea de gaz poluant.

Se prevede ca instalaţiile de energie hidroelectrică să poată produce 90.000.000 kwh pînă în 2020: cu energie eolică în 2013 s-au produs 979.807 kwh, în cîţiva ani se va putea ajunge la cîteva milioane.

Dacă energie solară în 2009 era la zero, în 2013 s-au produs 101.218 kwh, în timp ce utilizarea biomasei în 2009 era la zero, în 2011 s-au produs 16.928 kwh; în 2012 cifra s-a dublat pînă la 324.362 kwh, iar în 2013 atingînd 826.843 kwh.

De menţionat că pînă în 2014 pe întreg teritoriu Republicii Moldova, 130 de instituţii de stat (şcoli, grădiniţe, centre sociale) vor fi alimentate cu energie de biomasă. Se prevăd şi alte proiecte pînă în 2020.

În fine, dacă în toamnă va fi finisată conducta de gaz Iaşi-Ungheni, Moldova va obţine un important beneficiu, limitînd destul de mult dependenţa sa de gazul importat din Rusia la un preţ ridicat.