Martie – aprilie 2014 N°9

0
165

La finele anului trecut, a fost adoptat cel mai important act legislativ, şi anume bugetul de stat pentru anul 2014. Principiul cel mai semnificativ din care se inspiră Legea, este cel de a mări producţia agricolă prin intermediul aplicării de noilor reguli fiscale, programate prin urmare in planul general al bugetului. Este vorba, inainte de toate, despre norma care priveşte restituirea TVA cu referire la culturile agricole.

Pină in prezent, agricultorii trebuiau să restituie TVA in primul an după prima recoltă; lucru care, pentru agricultorii care activau in domeniul culturilor perene – care asigură o recoltă utilă doar după 4-5 ani – implica investiţii de lungă durată, cu achitarea capitalurilor in general obţinute de la bănci, fiind apoi obligaţi la achitarea creditelor şi procentelor, cu o expunere financiară, gravă de a fi suportată pentru o perioadă aşa de lungă. Insă, conform noilor norme fiscale, agricultorii vor putea să beneficiezede restituirea TVA, deja din primul an in care s-a pus in aplicare cultivarea; şi de asemenea cu o reducere a termenului de restituire a TVA de la 90 la 45 zile. Se menţionează, de asmenea, că printre noile norme care vor fi introduse este prevăzută reducerea cotei TVA cu 8%; şi acest fapt va include in sine un avantaj ulterior evident pentru agricultori. In concluzie, intrucit actual se ştie că in Moldova există circa 250 mii ha de teren arabil necultivat, noua politică fiscală ar trebui să incurajeze şi să favorizeze o relansare a agriculturii, conducind din nou in circuitul de producere acele terenuri neproductive deja ani de-a rindul. Este clar faptul că politica fiscală, care se va aplica, va corecta o greşeală şi constituie o măsură sănătoasă şi necesară, esenţială pentru intreaga economie din Moldova, unde sectorul agricol este o resusă primară ce nu ar trebui neglijată.

R.S.