Poziţionarea geografică favorabilă a Republicii Moldova oferă o platformă investiţională deosebită, cu oportunităţi la export spre UE și ţările CSI. 

Zona Economică Liberă „Ungheni – Business” este situată în partea centrală de vest a Republicii Moldova, la hotar cu România, formînd o fereastră deschisă spre Europa ceea ce oferă un avantaj investiţional deosebit, cu condiţii favorabile de afaceri îndreptate spre UE. Zona Economică Liberă „Ungheni – Business” se află la intersecţia celor mai importante căi rutiere care leagă UE și CSI, cu care Moldova are semnate acorduri de liber schimb. Oraşul Ungheni reprezintă un nod important de cale ferată şi posturi vamale (pe cale rutieră postul vamal Sculeni şi feroviară post vamal Ungheni-Cristeşti). Datorită celor menţionate mai sus, dar și facilităţilor fiscale și vamale pe care le oferă legislaţia Republicii Moldova pentru zonele libere, investitorii beneficiază de un spectru larg de  privilegii pentru derularea afacerilor dintre pieţele de vest şi est. Zona Economică Liberă „Ungheni – Business” reprezintă una din cele mai atractive zone libere ale Republicii Moldova, doar aici proiectele economice se pot realiza cu succes.

De ce ZEL “Ungheni-Business”?

 • Cota zero la TVA;
 • Scutirea de taxa vamală la import și export;
 • Scutirea cu 50% din cota impozitul pe venit stabilită în Republica Moldova, obţinut de la exportul mărfurilor (serviciilor) produse în zona economică liberă;
 • Scutirea cu 25% din cota impozitului pe venit obţinut în urma desfăşurării altor activităţi în cadrul Zonei Libere;
 • Eliberarea totală pentru o perioadă de 3 ani de la impozitul pe venit obţinut de la exportul mărfurilor(serviciilor), în cazul efectuării investiţiilor în zona liberă de 1 mil.USD;
 • Eliberarea totală pentru o perioadă de 5 ani de la impozitul pe venit obţinut de la exportul mărfurilor(serviciilor), în cazul efectuării investiţiilor în zona liberă de 5 mil.USD;
 • Scutire de plata accizelor;
 • Introducerea mărfurilor autohtone în scopuri necomerciale, avînd valoarea care nu va depăşi 500 Euro inclusiv, se realizează fără completarea declaraţiei vamale;
 • Mărfurile (serviciile) aflate în zona liberă pînă la momentul traversării hotarelor ei au regim de circulaţie liberă şi se transmit de la un rezident la altul fără perfectarea declaraţiei vamale;
 • Subvenționarea creării locurilor de muncă;
 • Locațiunea spaţiilor şi terenurilor la un preţ mai atractiv ca cel de piaţă;
 • Garanţii de stat.

Oferta ZEL „Ungheni-Business”:

 • Teren privat brownfield din mun. Ungheni cu suprafața de 19,18 ha (hale de producere – peste 34000 m.p.);
 • Teren privat brownfield din mun. Hîncești cu suprafața de 1,99 ha, suprafața halei de producere (la cheie) – 12000 m.p.; 
 • Teren public greenfield din com. Tuzara, r-l Călărași, cu suprafața de 32,27 ha;
 • Teren privat greenfield din or. Nisporeni cu suprafața de 23,7 ha și un teren privat brownfield cu suprafața de 2,4 ha (suprafața clădirii – 4000 m.p.);  
 • Teren public greenfield din mun. Soroca cu suprafața de 17,6 ha și un teren privat brownfield cu suprafața de 3,02 ha (suprafața clădirii de producere – 19100 m.p.)

În zona liberă pot fi desfăşurate următoarele genuri de activitate:

 • producţia industrial a mărfurilor;
 • sortarea, ambalarea, marcarea şi alte asemenea operaţiuni cu mărfurile tranzitate prin teritoriul vamal al Republicii Moldova;
 • activitate comercială externă;
 • alte genuri auxiliare de activitate, cum ar fi serviciile comunale, de depozitare, de construcţii, de alimentaţie publică etc., necesare desfăşurării activităţilor indicate mai sus.

Cum să devii rezident al zonei libere?

Rezident al zonei libere poate fi orice persoană fizică sau juridică înregistrată conform legii în calitate de subiect al activității de întreprinzător în Republica Moldova, orice instituție de învățămînt, centru științific de cercetare și transfer tehnologic, alte entități care contribuie la sporirea calității forței de muncă a rezidenților. Selectarea rezidenţilor se efectuează de către Administraţie pe bază de concurs, ţinîndu-se cont de volumul investiţiilor preconizate, de aportul la dezvoltarea infrastructurii și crearea locurilor noi de muncă. 

Participanţii la concursul de selecatare a rezidenţilor prezintă următoarele acte:

 • Cererea privind admiterea la concurs;
 • Copia certificatului de înregistrare în calitate de subiect al activităţii antreprenoriale în Republica Moldova, eliberat de către Agenția Servicii Publice;
 • Copia documentului de achitare a taxei de participare la concurs;
 • Business planul pentru 2-3 ani de activitate;
 • Numele și prenumele persoanelor, autorizate să acționeze în numele participanților la concurs și să semneze documentele juridice, copia actului de identitate, procura;
 • Copia bilanţului contabil pentru ultimul an de activitate.

Rezultatele ZEL „Ungheni-Business”

În prezent în ZEL „Ungheni-Business” sunt înregistrate 42 de companii rezidente cu capital din Republica Moldova, Italia, Olanda, Franța, Belgia, Federația Rusă, Ucraina, România, Canada. 

Pentru perioada anului 2020 ZEL „Ungheni-Business” a obținut următoarele rezultate:

– Volumul total al investițiilor a atins cifra de 91,4 mil. USD, atestînd o creștere de circa 9,4%, comparativ cu anul precedent;

– Volumul vînzărilor anuale se estimează la 2187,57 mil. MDL, micșorîndu-se cu circa 5,5% comparativ cu anul 2019 ca urmare a crizei pandemice;

– Numărul angajaților constituie 3099 persoane, majorîndu-se cu 169 persoane comparativ cu anul precedent;

– Volumul impozitelor și taxelor achitate se estimează la 93,99 mil. MDL, majorîndu-se cu circa 4% comparativ cu anul 2019;

– 90% din producția fabricată în zona liberă este orientată la export.

Este de menționat, că ZEL „Ungheni-Business” are cea mai mare varietate de produse fabricate în raport cu celelalte zone libere din țară, ca de exemplu: covoare, fire de lână și sintetice, mobilă, articole de îmbrăcăminte, încălțăminte, lacuri și vopsele pentru autovehicule, cabluri și cablaje electronice/electrice, echipamente pentru automobile, precum și alte produse. La mijlocul lunii martie a început activitatea primul rezident din subzona din mun. Hîncești, o companie cu capital moldo-ucrainean, care produce gume de mestecat, fiind un proiect unicat în Republica Moldova. De asemenea, în luna mai, în subzona nr.1 din mun. Ungheni, urmează să-și lanseze activitatea încă o companie producătoare, cu capital din Federația Rusă, care va produce materiale termoizolante și decorativele de finisare din mase plastice. La fel, anul acesta, în subzona din or. Nisporeni, vor fi implementate cîteva proiecte din domeniul energiei regenerabile.