La 22 februarie a avut loc ceremonia de semnare a Memorandumului de colaborare între USM și Asociația Națională pentru Turism Receptor și Domestic din Moldova (ANTRIM) în vederea disponibilității de a face schimb de experiență practică cu profesioniștii din domeniul turismului, de a ghida și a oferi suport studenților, masteranzilor, cadrelor didactice în organizarea de expoziții, ateliere, simpozioane și conferințe în domeniul turismului; de a participa la proiecte comune de cercetare etc. Din partea Universității de Stat din Moldova documentul a fost semnat de către dna Otilia Dandara, prorectoră pentru activitatea didactică, iar din partea ANTRIM – de dna Victoria Bucătaru, directoare. La ceremonie au participat dna Angela Niculiță, prorectoră pentru relații internaționale, USM, dna Galina Ulian, decana Facultății de Științe Economice, USM, Maria Hamuraru, șefa Departamentului Economie, Marketing și Turism, USM și dna Diana Lazăr, vicepreședinta Proiectului de competitivitate, finanțat de USAID, UKAID și Suedia.

Memorandumul de colaborare între USM și ANTRIM în cauză are drept scop stabilirea unui cadru durabil și calificat de colaborare între părți în vederea creării unei serii de programe și inițiative practico-aplicative de pregătire profesională și dezvoltare a competențelor reprezentanților industriei turismului receptor și intern în domeniile de formare profesională: 1013 Servicii Hoteliere, Turism și Agrement; 0414 Marketing pentru îmbunătățirea competențelor acestora. Acordul urmărește inclusiv obiectivul pregătirii practice a studenților, masteranzilor și formabili pentru integrare în piața muncii, crearea de programe de formare profesională continuă, de sporire a competențelor și cunoștințelor specialiștilor în domeniul turismului, promovarea profesiilor legate de industria turismului și ospitalității, diseminarea oportunităților de turism domestic printre tinerii specialiști și studenți, integrarea soluțiilor cercetării universitare în mediul practic și altele. Acordul de parteneriat semnat va contribui substanțial la sporirea competențelor de actualitate ale specialiștilor din domeniu (beneficiari de cursuri) și creșterea încrederii noii generații de a activa în turismul receptor și domestic. De asemenea, este preconizată completarea experiențelor acumulate de către specialiștii ce vor beneficia de programele Academiei Noii Generații în Turism (ANGT) cu resurse de predare care să contribuie la punerea în aplicare și consolidarea bunelor practici. Totodată, unul dintre obiectivele acordului este crearea unui cadru de organizare, implementare, monitorizare și evaluare a stagiilor de pregătire practică a studenților, masteranzilor, dar și a reprezentanților din domeniul turismului. Acest parteneriat deschide noi oportunități pentru studenți, masteranzi și cadrele universitare, implementarea căruia este una dintre etapele principale ale procesului de integrare a educației, științei, inovațiilor în domeniul industriei turistice. Pentru USM, în acest caz pentru Facultatea de Științe Economice, dezvoltarea parteneriatelor cu mediul de afaceri constituie o prioritate necesară în vederea sporii competitivității viitorilor specialiști și inserției cu succes a acestora pe piața muncii din Republica Moldova.

Notă informativă: Asociația Națională pentru Turism Receptor și Domestic din Moldova (ANTRIM) este asociația de companii din domeniul turismului receptor și domestic din Moldova, cu o activitate prodigioasă de promovare a Moldovei ca destinație turistică pe plan internațional și local, de dezvoltare a produselor turistice, extinderea competențelor și abilităților resurselor umane, de susținere a mediului de afaceri din filiera turismului. Asociația este membru activ al Consiliului Economic de pe lângă prim-ministru, membru ITER VITIS – Les chemins de la vigne, rută culturală certificată de Consiliul Europei și membru al Federației Mondiale a Asociațiilor Ghizilor de Turism Profesioniști (WFTGA). ANTRIM are 50 de membri și o reprezentativitate de aproximativ 80% din lanțul valoric, printre care: tur-operatori și agenții de turism, vinării cu servicii turistice, agro-pensiuni și case rurale, hoteluri, organizatori de evenimente – cei mai activi antreprenori din domeniul de turism receptor și intern. În dezvoltarea sa, ANTRIM dispune de suportul strategic din partea Proiectului de Competitivitate din Moldova, finanțat de USAID, Guvernul Suediei și Guvernul Marii Britanii.

ANTRIM a dezvoltat Programul „Next Tourism Generation Academy” de care au beneficiat și studenții programelor de studii din cadrul Departamentului Economie, Marketing și Turism, Facultatea de Științe Economice.