Administrația Facultății Electronică și Telecomunicații a Universității Tehnice a Moldovei a avut prilejul unei importante întruniri cu reprezentanții Asociației Companiilor din Industria Electronică din Moldova (ACEM).

ACEM a fost reprezentată de către Veaceslav SUTCHEVICI, manager componenta „Promovarea investițiilor”, Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), și Vitalie EȘANU, director general „INFORMBUSINESS”,  președinte ACEM.

În cadrul întrunirii, președintele ACEM, Vitalie EȘANU a împărtășit cele mai bune practici și experiențe din activitatea asociației, exprimându-și disponibilitatea și interesul pentru o eventuală cooperare cu Facultatea Electronică și Telecomunicații a UTM privind oferirea unor facilități pentru buna desfășurare a procesului de instruire în cadrul FET și dezvoltarea competențelor practice la studenții pasionați de electronică.

Un accent deosebit în cadrul întrunirii s-a pus pe:

  • instruirea specialiștilor în domeniul electronicii, crearea și modernizarea spațiilor și mediului corespunzător pentru a se dezvolta și a atinge un nou nivel, iar FET să fie în continuare o facultate prestigioasă, cu perspective;
  • generarea de noi idei cu impact major asupra sectorului de electronică, vital pentru Republica Moldova.
  • promovarea competitivității FET și dezvoltarea abilităților electronice la studenți și viitorii specialiști în domeniul electronicii.

În context, decanul FET-UTM, conf. univ., dr. Pavel NISTIRIUC, a menționat că administrația FET, susținută de cadrele didactice, este pregătită să depună eforturile necesare pentru a crește potențialul FET și a oferi un nivel înalt de predare în cadrul programul de studii „Electronica aplicată”, la fel ca și în cadrul programelor adiacente.  Colaborarea ACEM-FET, UTM reprezintă un nou început, un pas către un alt nivel al domeniului electronicii din Republica Moldova.

ACEM este uniunea organizațiilor care activează în domeniul electronicii cu misiunea de a promova creșterea competitivității și dezvoltarea sectorului industriei electronice, inclusiv microelectronice, nanotehnologiilor, sistemelor încorporate (embedded), software, cercetării și dezvoltării (R&D), din Republica Moldova prin parteneriate viabile între companiile private, autoritățile publice și alte organizații naționale și internaționale. Printre membrii fondatori ai asociației se numără persoane juridice – companii din domeniul industriei electronice din Republica Moldova: Informbusiness SRL, ICS Steinel Electronic SRL, ELIRI SA, SIMPALS SRL, BLACKSEA-EMS SRL, FIRMA AFN SRL, Universitatea Tehnică a Moldovei, IM AROBS SOFTWARE SRL.