Universitatea Tehnică a Moldovei se plasează pe poziția a 7-a în clasamentul internațional IAAR Eurasian University Ranking (IAAR EUR) pentru anul 2021. Ratingul a fost realizat de către  Agenția Independentă de Acreditare și Rating (Independent Agency for Accreditation and Rating – IAAR) din Kazahstan – entitate abilitată cu drept de certificare internaţională a instituţiilor de învățământ. 

Potrivit clasamentului, instituțiile de învățământ superior au fost evaluate conform următoarelor criterii: reputația academică, compoziția calității, concentrarea potențialului științific și internaționalizarea universității. Evaluarea a avut drept scop determinarea poziționării universităților în spațiul educațional internațional, pentru a demonstra calitatea înaltă a educației și nivelul de dezvoltare a potențialului intelectual al acestora pe piața internațională a serviciilor educaționale.

De asemenea, UTM a fost recunoscută ca cea mai bună instituție de învățământ superior tehnic ingineresc la nominalizarea – “Technical Science Award”.

„Aprecierea obținută de UTM din partea experților internaționali este rezultatul evident al efortului consolidat depus de-a lungul ultimilor ani de comunitatea academică a Universității, conform strategiei de dezvoltare instituțională promovată consecvent de către rectorul UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN – un manager de top, care propulsează UTM printre cele mai prestigioase universități ale lumii. Desigur, avem mult de muncit cu toții pentru rezultate mai înalte ale indicatorilor clasamentului, astfel obținând poziții de TOP și în alte clasamente internaționale”, a subliniat prorectorul UTM, Dinu ȚURCANU.

Clasamentul Universităților Eurasiatice se realizează pe baza unei metodologii ce utilizează tehnologii digitale cu elemente Webometrics, fapt ce permite o evaluare independentă și transparentă a clasamentului și o evaluare obiectivă a instituțiilor de învățământ superior. Metodologia respectivă se axează pe respectarea principiilor de: transparență, obiectivitate, verificabilitate și disponibilitatea surselor de informații, fiind aprobată de experți internaționali pe baza rezultatelor auditului internațional IREG (Observatory on Academic Ranking and Excellence).

Rezultatele clasamentului internațional sunt publicate pe paginile web: www.ireg-observatory.org și https://iaar.agency/