Potrivit tradiției, într-o atmosferă solemnă, rectorul Universității Tehnice a Moldovei, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, i-a felicitat cordial pe șefii de promoție 2021 cu prilejul absolvirii cu excelență a studiilor de licență, iar pentru spirit corporativ și alegerea de a-și continua studiile de master la Alma Mater le-a înmânat câte un laptop, care, după încheierea cu succes a studiilor, va rămâne în proprietatea lor personală. Premianții au fost felicitați și de către conf. univ., dr. Vladislav REȘITCA, prorector studii, și Dinu ŢURCANU, prorector informatizare, relația cu mediul socio-economic, imagine și comunicare,  care le-au dorit să cucerească noi culmi în continuare.

Cei 10 șefi de promoție din anul curent reprezintă cele 9 facultăți ale UTM și o nouă promoție de la studii integrate în arhitectură:

CERNEI Maria Vitalie – absolventă a Facultății Electronică și Telecomunicații cu media generală 9,65, programul de studiu „Reţele şi software de telecomunicații”, gr. RST-171;

GOLOVATIC Vasile Iurie – absolvent al Facultății Energetică și Inginerie Electrică cu media generală 9,20, programul de studiu „Electroenergetică”, gr. EE-171;

TUTUNARU Eugenia Andrei – absolventă a Facultății Calculatoare, Informatică şi Microelectronică cu media generală 9,84, programul de studiu „Managementul informaţiei”, gr. MI-181;

DULGHERU Maria-Magdalena Iurii – absolventă a Facultății Tehnologia Alimentelor cu media generală 9,83, programul de studiu „Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice”, gr. TMAP-171;

ZUBCU Mircea Pavel – absolvent al Facultății Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi cu media generală 9,84, programul de studiu „Design industrial”, gr. DI-171;

OMBUN Greta Adrian – absolvent al Facultății Urbanism şi Arhitectură cu media generală 9,71, programul de studiu „Design interior”, gr. DIN-171;

MÎNĂSCURTĂ Ana Grigore – absolventă a Facultății Urbanism şi Arhitectură cu media generală 9,67, programul de studiu „Arhitectură”, gr. ARH-152;

ENACHI Ivan Ion – absolvent al Facultății Construcții, Geodezie şi Cadastru cu media generală 9,74, programul de studiu „Drept!, gr. DP-1707;

PEGZA Ana Iurie – absolventă a Facultății Inginerie Economică şi Business cu media generală 10,00, programul de studiu „Contabilitate”, gr. C-181;

FRUNZE Valentina Pavel – absolventă a Facultății Textile și Poligrafie cu media generală 9,67, programul de studiu „Tehnologia şi designul confecţiilor textile”, gr. TDCT-171.

Mândri și recunoscători pentru onoarea acordată, ei au menționat că nu se grăbesc să se despartă de Alma Mater. În premieră, toți șefii de promoție din acest an au fost înmatriculați la ciclul II de studii – Master!

Excelența la studii a celor 10 șefi de promoție, dar și atitudinea, atașamentul lor față de Alma Mater a constituit un frumos exemplu pentru studenta anului I de la Facultatea Urbanism și Arhitectura, Cornelia COBÎLAS, care, susținând examenele de bacalaureat cu 10 pe linie, a ales să dea admiterea la UTM. Pentru performanța înregistrată în cadrul studiilor liceale și la susținerea examenelor de BAC, la depunerea actelor la UTM, administrația Universității i-a promis în calitate de premiu un notebook care să o ajute să mențină performanța și în cadrul studiilor universitare. Promisiunea a fost îndeplinită în acest cadru solemn de premiere a excelenței.

La Universitatea Tehnică a Moldovei excelența este apreciată și premiată. 

Felicitări, dragi studenți! Felicitări, UTM!