Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii,  creată pe 17 mai  2007 la inițiativa Ministerului Economiei și Infrastructurii pentru a susține dezvoltarea sectorului ÎMM, este principala instituție de implementare a programelor naționale de suport și primul punct de referință pentru fiecare antreprenor din Republica Moldova.  Rezultatele înregistrate în 14 ani de activitate și impactul instrumentelor de suport antreprenorial în economia Republicii Moldova au fost prezentate astăzi în cadrul unei conferințe de presă, cu participarea conducerii Ministerului Economiei și Infrastructurii și a reprezentanților principalelor organizații internaționale donatoare, parteneri ai ODIMM. Directorul general, Iulia  Costin a subliniat faptul că  ODIMM pe parcursul anilor s-a afirmat ca un ambasador al mediului de afaceri, contribuind la dezvoltarea ecosistemului antreprenorial din Republica Moldova. Astfel, în 14 ani de activitate, peste 150 000 de persoane au beneficiat de serviciile ODIMM, dintre care: cel puțin 110 000 de cetățeni au primit consultanță în afaceri, 38 000 de companii au fost instruite, 4500 de companii au primit finanțare în sumă totală de peste 665 milioane lei, care au generat investiții în economia națională de cca 2 miliarde lei și au creat aproximativ 11 000 de locuri de muncă. “De-a lungul activității, ODIMM a evoluat constat completându-și portofoliul cu noi produse și servicii pentru sectorul ÎMM  din R.Moldova. Cu ajutorul nostru companiile reușesc să micșoreze costurile operaționale, să reducă riscurile de business, să aducă valoare adăugată brandului, să genereze noi surse de venit și să devină competitive pe piața locală și pe diverse piețe externe. În prezent, organizația gestionează 12 Programe de Suport în Afaceri, majoritatea din ele, oferă în mod integrat instruire, finanțare și mentorat. ODIMM este prezentă în toate regiunile Moldovei, de la Nord la Sud, punând la dispoziția ÎMM-urilor 11 Incubatoare de Afaceri pentru fortificarea start-up-urilor, 3 clustere pentru consolidarea relațiilor dintre actorii regionali; o rețea de centre de consultanță, pe lângă consiliile raionale, sunt în proces de constituire Platformele Industriale Multifuncționalepentru susținerea producătorilor locali”. Potrivit directorului general, Iulia Costin, pe parcursul anului 2021, cu suportul Guvernului și a partenerilor de dezvoltare externi,ODIMM va lansa 7 noi programe de suport în afaceri care vor spori competitivitatea ÎMM-urilor, vor oferi antreprenorilor, aflați în dificultate oportunități de relansare a afacerilor (a doua șansă), vor fortifica turismul rural, vor impulsiona transferul de tehnologie dintre universități și sectorul privat, și, nu în ultimul rând, vor stimula constituirea întreprinderilor sociale, etc. În cadrul conferinței de presă, ministrul Economiei și Infrastructurii (MEI), Mihail Lupașcu a remarcat interconexiunea activă dintre mediul de afaceri, politicile guvernametale ce vizează sectorul ÎMM și implementarea  cu succes ale acestora de către ODIMM. “În 14 ani de activitate ODIMM  și-a consolidat rolul de cea mai importantă instituție de suport pentru întreprinderile mici și mijlocii, acordând servicii de consultanță, suport și instruire tinerilor și femeilor cu idei de afaceri, migranților reveniți acasă, companiilor cu potențial de creștere și export, tuturor persoanelor interesate de domeniul businessului. MEI și ODIMM vor fi în continuare alături de antreprenori cu instrumentele existente, vor lansa noi inițiative de suport și vor continua să inoveze în tot ceea ce fac, pentru a răspunde necesităților la zi a antreprenorilor”, a declarat Mihail Lupașcu. Totodată, oficialul de la MEI a reiterat importanța sprijinului acordat  de UE prin oportunitățile oferite de Acordul de Asociere și Liber Schimb pentru sectorul ÎMM. Rezultatele înregistrate de ODIMM se datorează atât suportului primit din partea statului, cât și a principalelor organizații internaționale donatoare. Uniunea Europeană  este un partener de încredere al ODIMM, care a contribuit atât prin expertiză și asistență tehnică, cât și prin susținerea  financiară a antreprenorilor  din regiuni, dezvoltarea infrastructurii de suport în afaceri și transformarea digitală a companiilor. Suportul integrat al Uniunii Europene pentru dezvoltarea sectorului IMM și consolidarea capacităților ODIMM însumează, de-a lungul anilor peste 17 milioane de Euro. Boris Filipov, Manager de program, Dezvoltare economică și oportunități de piață în cadrul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova a felicitat echipa ODIMM pentru efortul pe care îl depune pentru dezvoltarea sectorului ÎMM, dând asigurări că Uniunea Europeană va continua să susțină echipa ODIMM în realizarea prioritărilor de creștere a unui sector privat, competitiv și sustenabil. Thomas Foerch, Manager al Proiectului „Consilierea Guvernului Republicii Moldova în Politici Economice” al Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) a reiterat rolul ODIMM în creșterea culturii antreprenoriale, transformarea digitală și conectarea întreprinderilor moldovenești la lanțurile valorice regionale și internaționale. Reprezentanta de țară a UN Women Moldova, Dominika Stojanoska a exprimat aprecierea pentru parteneriatul și cooperarea fructuoasă cu ODIMM în abilitarea economică a femeilor și promovarea egalității de gen din Republica Moldova. Tarik Sahovic, specialist principal al sectorului privat din partea Grupului Băncii Mondiale a  evidențiat importanța susținerii și consolidarii capacităților instituţionale ale ODIMM în implementarea strategiei de dezvoltare a sectorului ÎMM  din Republica Moldova, dezvoltarea celui mai important instrument financiar pentru ÎMM- Fondul de Garantare a Creditelor pentru IMM, administrat de ODIMM și elaborarea mecanismului de internaționalizare a ÎMM-urilor.