Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) din Republica Moldova a dat start seriei de evenimente de instruire gratuite, dedicate dezvoltării și promovării Antreprenoriatului Social în Republica Moldova. Primul Webinar și Atelier de lucru au avut tematica: „Noțiuni generale privind antreprenoriatul social. Beneficii și oportunități”. Evenimentul a fost susținut de Dinu Manole, formator, Şef Direcţie Relaţii Internaţionale, Academia de Administrare Publică. Evenimentul înregistrat poate fi urmărit pe acest https://bit.ly/3pX1tuI Principalele idei enunțate în cadrul webinarului: Antreprenoriatul social implică utilizarea principiilor antreprenoriale pentru a rezolva probleme sociale şi de mediu (precum integrarea pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile şi defavorizate, conservarea biodiversităţii, conservarea tradiţiilor comunităţilor locale); prin urmare, antreprenoriatul social este determinat de antreprenori, adică de indivizi cu mentalităţi excepţionale, care valorifică oportunităţi care altfel ar rămâne neobservate şi au o viziune mai bună asupra viitorului decât alţii. La ce este util antreprenoriatul social? Antreprenoriatul social contribuie la îmbunătățirea condițiilor de viață și oferă oportunități persoanelor din categoriile defavorizate ale populației de a se implica în activități economice şi sociale, inclusiv la nivelul colectivităților locale, contribuie la ocuparea forţei de muncă, dezvoltarea serviciilor sociale în interesul comunității. Ce se subînțelege prin categorii defavorizate ale populației? De asistență socială beneficiază persoanele şi familiile care, din cauza unor motive economice, fizice, psihologice sau sociale, nu au posibilitate să îşi asigure un nivel decent de viaţă, şi anume:

  • copiii şi tinerii ale căror sănătate, dezvoltare şi integritate fizică, psihică sau morală sunt prejudiciate în mediul în care locuiesc;
  • familiile care nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător obligaţiile privind îngrijirea, întreţinerea şi educarea copiilor;
  • familiile fără venituri sau cu venituri mici;
  • persoanele fără familie, care nu pot gospodări singure, care necesită îngrijire şi supraveghere;
  • copiii cu dizabilități până la vârsta de 18 ani;
  • familiile cu mulţi copii;
  • familiile monoparentale cu copii;
  • persoanele vârstnice;
  • persoanele cu dizabilităţi;
  • alte categorii de persoane şi familii aflate în dificultate.

 

În cadrul webinarului, de asemenea, a fost explicată diferența dintre conceptele de „Antreprenoriat Social” și cel de „Economie Socială”. Seria de evenimente de instruire dedicate promovării și dezvoltării Antreprenoriatului Social continuă. Agenda evenimentelor poate fi consultată  aici: https://www.odimm.md/images/AGENDA_WEBINARE-1.png Pentru înregistrarea prealabilă la evenimentele desfășurate de Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii, persoanele interesate sunt invitate să completeze formularul:  https://forms.gle/s8xG2quRTw4zZFPC8 Persoanele înregistrate vor primi link-ul de acces la evenimentele desfășurate. Campanie inițiată  și susținută de Proiectul transnațional  Finance4SocialChange, cofinanțat din fondurile Uniunii Europene (FEDER, IPA, ENI). Scopul proiectului este promovarea impactului social și stimularea dezvoltării companiilor interesate de soluționarea problemelor comunitare. ODIMM este partener, alături de alte 19 instituții din 15 țări din regiunea Dunării.