58 de afaceri inițiate de migranți sau rudele de gradul întâi ale acestora vor beneficia de susținere financiară nerambursabilă de până la 250 mii de lei prin intermediul Programului de Atragere a Remitențelor în Economie „PARE 1+1”, gestionat de ODIMM. Titularii afacerilor au semnat astăzi, 22 iunie, în regim online,  contractele de finanțare nerambursabilă în sumă totală de 14 milioane lei. Potrivit estimărilor, în urma realizării proiectelor investiționale vor fi create circa 145 locuri noi de muncă, iar investițiile cumulative în economia națională vor constitui circa 35 milioane de lei.

În debutul evenimentului, secretarul  general al Ministerului Economiei și Infrastructurii, Lilia Palii a afirmat că sectorul întreprinderilor mici și mijlocii reprezintă unul dintre pilonii de bază a economiei Republicii Moldova și este reflectat ca prioritate-cheie în programele de activitate a Guvernului, precum și în documentele de panificare strategică națională, în special Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova 2030”.

„Aplicând la program ați demonstrat perseverență și curaj. Apreciem determinarea de care dați dovadă pentru a vă dezvolta afacerea și cred cu certitudine că remitențele atrase și susținute prin suportul financiar al Guvernului și al partenerilor de dezvoltare vor facilita crearea unui viitor mai bun acasă. Vă îndemn să priviți provocările prin prisma oportunităților și vă doresc ca afacerile să vă devină pasiune. Echipa ODIMM este mereu aici ca să vă susțină și să vă ofere tot suportul necesar în îndeplinirea misiunii pe care o aveți ca antreprenori”, a menționat Lilia Palii.

Directorul general interimar ODIMM, Emilia Cojocaru a încurajat noii beneficiari ai programului să fie inventivi și mereu în căutare de noi oportunități pentru a reuși să dezvolte afaceri de succes. “Ne bucură interesul manifestat de migranți de a reveni acasă pentru a-și valorifica potențialul antreprenorial și a-și asigura o sursă constantă de venit. Îi încurajăm să nu să se oprească aici, să se dezvolte, să se informeze, să creeze afaceri inovative pentru a răspunde la cerințele pieții”.

Companiile beneficiare de finanțare vor dezvolta afaceri în 24 de raioane ale republicii în domenii cum ar fi:  cultivarea cerealelor, pomușoarelor, creșterea legumelor în seră, prelucrarea plantațiilor de nuci, plantațiilor de levănțică, activități de cazare şi alimentație publică, sănătate şi asistenţă socială,  fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, producerea ceaiurilor din plante aromatice, prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din polistiren, procesarea și ambalarea fructelor uscate. Din numărul total al companiilor acceptate spre finanțare, 78 % își desfășoară activitatea în mediul rural, iar  22%  activează în mun. Chișinău.  Respectiv, în mun. Chișinău activează 12 companii, 6 – în UTA Găgăuzia, câte 4 companii  sunt localizate în raioanele Cantemir și Ialoveni, câte 3 în Orhei, Călărași și Hîncești, câte 2 activează în raionul Strășeni, Nisporeni, Ungheni; Telenești, Căușeni, Cimișlia și câte o întreprindere își va dezvolta activitatea în raioanele: Anenii Noi, Sîngerei, Glodeni, Florești, Rîșcani, Dubăsari, Cahul, Ocnița, Rezina, Criuleni și municipiul Bălți.

Cei 58  de antreprenori urmează să contribuie cu partea lor de investiție, conform regulii 1+1 din banii câștigați în 12 state: Italia, Marea Britanie, Rusia, Franța, Germania, România, Israel, SUA, Irlanda, Islanda,  Grecia și Spania. Din totalul cererilor de finanțare, 34 afaceri (59%)  sunt create de lucrătorii migranți,  iar 24 de întreprinderi (41%)  sunt constituite de rudele de gradul I ale migranților, 18 afaceri (31%)   sunt create de femei, 29 afaceri (50%) sunt create și administrate de tineri. Programul PARE 1+1 are drept scop mobilizarea resurselor umane şi financiare ale cetățenilor Republicii Moldova care muncesc peste hotare în dezvoltarea economică durabilă a țării noastre prin stimularea înființării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii. Programul funcționează în baza regulii „1+1”, astfel încât fiecare leu investit din remitențe va fi suplinit cu un leu în forma de grant din cadrul Programului. Beneficiarii de granturi pot fi cetățeni ai Republicii Moldova, care muncesc peste hotare şi beneficiari de remitențe, rude de gradul I. Pe parcursul derulării Programului PARE 1+1 a fost facilitat accesul la finanțare pentru 1757 întreprinderi, care au efectuat investiții în economie de peste 1 miliard de lei,  dintre care 368 mln. lei constituie suma granturilor transferate în cadrul Programului, astfel, fiecare leu acordat sub formă de grant generează circa 3 lei investiții în economie.