Pe 22 iulie, la Palatul Republicii, a avut loc evenimentul de prezentare a Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA), instituție publică din subordinea Ministerului Economiei. Instituția are misiunea de a susține dezvoltarea mediului antreprenorial autohton, inclusiv a întreprinderilor mici și mijlocii, prin promovarea culturii antreprenoriale, acordarea asistenței financiare și tehnice pentru companii, emiterea garanțiilor financiare și de stat, precum și asigurarea infrastructurii de suport în afaceri. Noua instituție, reformată din ODIMM, va avea o structură organizatorică nouă, un sistem eficient de management al riscurilor și va implementa un control riguros asupra modului de utilizare a banului public. La evenimentul de lansare a ODA au participat prim-ministra Natalia Gavrilița, ministrul Economiei, Sergiu Gaibu, reprezentanți ai organizațiilor internaționale partenere de dezvoltare, misiunilor diplomatice, autorităților publice centrale, instituțiilor financiare și asociațiilor de business, invitați din mediul de afaceri și cel asociativ.

Prim-ministra Natalia Gavrilița a menționat că Executivul  va susține în continuare dezvoltarea antreprenoriatului pentru ca acesta să devină un motor tot mai puternic al economiei naționale. „Ne dorim ca ODA să devină o punte dintre stat și antreprenori și să fie cu adevărat pro-activă în identificarea potențialului antreprenorial al cetățenilor noștri de orice vârstă, din orice regiune a țării, din orice domeniu de activitate. Guvernul crede în potențialul antreprenorilor acestei țări, iar acesta poate fi valorificat pe deplin prin implicarea autorităților în momentele cheie de dezvoltare a afacerilor”, a spus Natalia Gavrilița.

Ministrul Economiei, Sergiu Gaibu a dat asigurări că Guvernul va extinde gama de servicii ODA pentru a consolida mediul antreprenorial. „Asistăm la încununarea unui efort mare făcut împreună cu experții și partenerii noștri internaționali, UE, GIZ, USAID, care ne-au ajutat foarte mult. Este o restructurare în profunzime a organizației, nu doar un rebranding. Schimbările erau absolut necesare pentru a-i lărgi mandatul instituției și pentru a găsi soluții viabile pentru susținerea și impulsionarea sectorului privat al economiei naționale. Ne-am propus să ajutăm mai mult antreprenorii pentru a depăși perioada de criză prin care trece nu doar țara noastră, dar întreaga omenire. Ba mai mult, vrem să creștem numărul antreprenorilor, să dezvoltăm programe și sectoare noi care, în rezultat, să genereze locuri de muncă. Prin intermediul ODA, vrem să oferim antreprenorilor tot suportul de care au nevoie. Vrem să creștem atât programele, cât și instrumentele financiare de suport pentru antreprenori. Pe lângă Fondul de garantare, disponibil, în prezent, vrem să dezvoltăm și un Fond de dezvoltare, care va asigura resurse ieftine investitorilor noștri, ca să le asigure finanțare pe un termen de până la 10 ani, cu un preț stabil, protejați de riscurile sistemului financiar.”

Uniunea Europeană este unul din partenerii strategici ai susținerii mediului de afaceri din Republica Moldova. Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova,  Jānis Mažeiks, a evidențiat: „Sprijinul acordat întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) se află în centrul asistenței acordate de Uniunea Europeană țărilor din Parteneriatul Estic. Considerăm că întreprinderile mici joacă un rol esențial în construirea economiilor moderne, datorită capacității lor de a inova și de a se adapta la piețele aflate în schimbare rapidă. Există o serie de exemple din ultimele luni, în care întreprinderile mici au reușit să își reorienteze rapid producția sau serviciile, să își combine resursele pentru a răspunde unor nevoi urgente sau să își reorganizeze operațiunile prin trecerea la tehnologia digitală pentru a continua să își servească clienții. Odată cu noul statut al Republicii Moldova de țară candidată la UE, Uniunea Europeană va continua să sprijine programele de suport pentru IMM-uri și noua Organizație pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) pentru a contribui la o economie mai puternică a țării și la bunăstarea cetățenilor săi.

Siegmund Mueller, director de țară al Agenției pentru Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) a salutat inițiativa de reformatare a instituției de suport în afaceri.Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei este un partener de încredere pentru Ministerul Economiei, ODIMM și, acum, ODA în aspectele de dezvoltare a sectorului privat. Lansarea ODA subliniază angajamentul Guvernului Republicii Moldova pentru fortificarea IMM-urilor, care reprezintă fundamentul economiei țării, creând o bază necesară pentru suport mai eficient și sustenabil.”

Inguna Dobraja, Reprezentant de țară, al Băncii Mondiale a reiterat  importanța susținerii antreprenorilor pentru a dezvolta afaceri sustenabile în Republica Moldova. „Finanțarea recent aprobată pentru proiectul de competitivitate a întreprinderilor micro, mici și mijlocii va continua cooperarea  noastră de lungă durată cu Guvernul, Ministerul Economiei și ODA și va contribui, cu adevărat, la îmbunătățirea și eficientizarea serviciilor de afaceri prin digitalizare. De asemenea, va permite IMM-urilor să devină mai competitive și va facilita accesul acestora la finanțare, ceea ce va contribui la creșterea exporturilor moldovenești și la crearea de locuri de muncă. ODA va avea un rol foarte important în acest proces, iar noi suntem aici pentru a ajuta.  Vom colabora cu dvs. pentru a introduce noi instrumente, cum ar fi garanțiile de portofoliu, pentru a permite câtorva sute de IMM-uri să acceseze finanțarea atât de necesară pentru investiții. Vă vom ajuta, de asemenea, cu programul de granturi pentru internaționalizarea afacerilor pentru a sprijini pregătirea pentru export a câtorva sute de companii moldovenești. Mă bucur foarte mult că noi, Banca Mondială, am lucrat îndeaproape cu guvernul și cu ministrul Gaibu pentru a concepe acest sprijin pentru Moldova, în care ODA joacă un rol atât de important. Acest lucru va avea impact asupra creșterii sectorului privat, a exporturilor și a ocupării forței de muncă în Moldova, ceea ce va face ca viitorul țării să fie mai puțin incert și ca economia să fie mai rezistentă și mai durabilă”.

Directorul executiv al Alianței Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Moldova, Liliana Busuioc a apreciat efortul autorităților de a reorganiza cea mai importantă entitate din țara noastră, responsabilă de dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii. “Suntem aliați prin misiunea noastră de a contribui la un mediu de afaceri în care IMM-urile să prospere și vrem să vedem o creștere a ponderii IMM-lor în economia națională prin creșterea cifrelor de afaceri, locurilor de muncă nou create și a contribuțiilor la bugetul de stat. În contextul provocărilor actuale așteptările noastre sunt foarte mari: ne dorim, ca Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului să sporească numărul de afaceri nou create și să amplifice potențialul de creștere, dezvoltare  și internaționalizare a afacerilor existente”.

Dumitru Pîntea, director interimar ODA, a menționat că noua instituție își propune să fie una puternică, cu o guvernanță modernă, capabilă să vină cu soluții clare pentru antreprenori mai ales în perioade de criză.Guvernanța instituției va fi aliniată la cerințele și principiile moderne pentru a asigura transparență sporită, procese mai eficiente și capacitate de absorbție extinsă a finanțărilor partenerilor externi. Vom oferi un spectru mai larg de programe și o asistență mai calitativă la pregătirea proiectelor investiționale pentru a contribui la dezvoltarea sustenabilă a afacerilor, de la lansare până la internaționalizarea acestora. ODA va fi asemeni unei instituții financiare care în procesul de finanțare evaluează riscul de credit, riscul de piață, afilierea și concentrarea economică, viabilitatea și impactul în timp al afacerii.

Totodată, ODA își propune să consolideze colaborarea cu Rețeaua Incubatoarelor de Afaceri, centrele de consultanță în afaceri, alte entități de suport în afaceri, pentru a le transforma în parteneri regionali, care vor susține implementarea mecanismelor de suport la nivel local. În același timp, instituția își va digitaliza procesele interne pentru a îmbunătăți interacțiunea cu beneficiarii prin intermediul unui sistem informațional care va asigura un control mai riguros al proceselor. Procesul decizional, de asemenea va fi schimbat, prin instituirea unui comitet extern de finanțare și risc, compus din membri independenți atât de mediul politic, cât și de cel intern operațional.

Reformarea organizației și crearea elementelor de vizibilitate sunt susținute prin proiectul de asistență tehnică „Sprijin pentru IMM-uri în regiunile rurale”, finanțat de Uniunea Europeană. Organizarea evenimentului de lansare a ODA este cofinanțată de Uniunea Europeană.