Lumea în care trӑim este dominatӑ de criteriul economic şi o componenta extrem de importanta este raportul cost-eficienţӑ. De aceea este necesar, astӑzi, mai mult decît oricînd, sӑ alegem examenele utile şi suficiente unui diagnostic de calitate. Datoritӑ progresului tehnic şi datoritӑ unor minţi strӑlucite, au apӑrut metode noi de diagnosticare. Examinarea atentӑ a diferitor analize sta la baza stabilirii corecte a diagnosticului pentru a preveni sau a depista maladiile in mod precoce. Astfel în baza diagnosticului se elaboreaza tactica tratamentului. Mai mult ca atît, un diagnostic corect determinӑ şi riscul complicaţiilor posibile. Departamentul diagnostic IM şi C are în componența sa 5 laboratoare – clinice: biochimie, imunologie, microbiologie, radioimagisticӑ şi radionucleizi, diagnostic funcţional, endoscopie diagnosticӑ şi de tratament. Serviciile sunt prestate de 103 lucrători medicali. Ca suport la metodele mai vechi de diagnosticare continuu apar metode noi, bazate pe tehnici noi, aparataj de diagnosticare nou. Orice metodă de diagnosticare are anumite posibilități tehnologice si nu numai. Informaţia primitӑ este interpretatӑ de cӑtre medicul specialist. Cu aceste aparate de top mondial muncesc persoane cu înalte grade de calificare sau grade ştiinţifice, cu o bogatӑ experienţa practicӑ. Sub patronajul a mai multor proiecte JICA (Japonia), REPEMOL (Elvetia) şi fondul asociaţiei obşteşti „Salvaţi viaţa” (Moldova). Acest departament a fost înzestrat în 2014-2015 cu tehnică şi tehnologii moderne. Pentru a avea succes, şefii subdiviziunilor din Departamentul diagnostic lucrează în mod continuu asupra analizei meticuloase a tuturor rezultatelor şi posibilităților tehnice în concordanță cu protocoalele şi standardele republicane şi

internaționale. Punctul-cheie în activitatea Departamentului este: duetul primordial – aparataj modern de ultimă orӑ şi medici specialiști cu înalt grad de calificare. In ce priveşte diagnosticarea orice pacient (de la prematuri nou-născuți – la adult) poate beneficia de probele biochimice şi clinice a ficatului, rinichilor, sistemului lipidic, glicemic, proteic. Cu mare speranță medicii din laboratorul clinic şi biochimie aplică sîrguinţă în implementarea, pe viitor, a metodelor cu o mai înaltă precizie analitică şi siguranță diagnostică precum: lactat elastaza la nou-născuți, fosfotaza alcalină, LDH, acidul uric în cazul hepatitelor. Pacienții cu patologie hematologică vor beneficia de aprecierea factorilor V si VII de coagulare.

Laboratorul de imunologie efectuează cercetări imunologice ale sistemului imunitar la pacienții cu maladii autoimunitare, boli şi stări alergice, simptome de prezență a Sindromului Imuno-Deficienţei Achiziţionate (SIDA). În laborator se studiază imunitatea celulară şi umoralӑ, markerii infecţioşi, statutul hormonal ș.a. Siguranța pacientului în instituţie este asiguratӑ şi de controlul riguros sanitarobacteriologic efectuat de laboratorul microbiologic. Laboratorul, în care se fac studii în baza metodelor clasice îmbinate cu investigații moderne, este dotat cu analizator

microbiologic computerizat WalkAway-96, care asigură colectarea ușoară şi eficientă a datelor, depozitarea şi editarea acestora. Sistemul identifică automat microorganismele şi determină in vitro sensibilitatea microbiană a bacteriilor izolate din probele clinice. Prin studiile ştiinţifice se determinӑ prezenţa enzimei beta-lactamaza (ESBLs) cu spectru

extins la microorganismele identificate şi concentrația minim de inhibiţie a substanţelor antimicrobiene (CIM)p.

Din investigațiile de performanţӑ bazate pe tehnici noi, în secţia de diagnostic functional pot fi menţionate astfel de metode ca: testele electrocardiografice cu efort, monitorizarea ECG, spirografia – lucru foarte important la examinarea copiilor supuşi expertizei medicale. În aceastӑ secţie se efectuează teste necesare în neurologie – EEG computerizata cu teste funcţionale, potenţiale evocate prin vizual, auditiv, somatosensorial. Video-EEG Monitoring cu înregistrare de zi/noapte. Examenul ecografic complex standard 2D, a organelor interne, creierului prin fontanelă. Se efectuează diagnosticul ultrasonografic al cordului 2D, Doppler Color. Studiul somnului la pacienţii cu tulburӑri de somn şi tulburӑri de comportament se vor examina la polisomnograful NIHON KOHDEN. Pacienţii neurologici şi dinamica procesului de reabilitare al aparatului locomotor vor avea susţinere în examinarea electromiografică. Laboratorul de radioimagistică este înzestrat cu tomograf spiralat multisecţional „Aquilion PRIME”, producţie Toshiba. Instalaţia este performantă şi permite o analiză extrem de vastă ale imaginilor, de pînă la 80 secţiuni la o rotaţie. Examinӑrile pot fi atît în mod obişnuit cît şi în condiţii de contrastare rapidӑ cu vizualizarea vaselor sangvine magistrale, cerebrale, renale, periferice etc. Avantajele utilizate în practica perdiatrică: viteza înaltă de scanare, algoritm de reconstrucţie ConeXact – optimizarea calității imaginilor, funcția de reducere adaptivă iterativă a expunerii la radiaţie (AIDR 3D). Spre deosebire de angiografia tradiţionalӑ, substanţa de contrast este injectatӑ nu intraarterial, ci intravenos prin infuzomat fiind, comparativ, destul de atraumatic. La X-RAY TY SYSTEM SONIALVISION se efectuază examinarea pacienţilor folosind doza foarte micӑ de iradiere şi printarea peliculei imediat după investigaţie. Laboratorul de medicinӑ nuclearӑ este unica subdiviziune medicală de acest profil în pediatrie din Republica Moldova. Laboratorul este specializat în acordarea serviciilor de diagnostic cu radionucleizi incepînd cu vîrsta de nou-născuţi cu diferite boli a glandei tiroide, de rinichi, de ficat, a sistemului osos, sistemului pulmonar şi în caz de anomalii înnăscute sau

dobîndite. Este necesar de menţionat importanţa endoscopiei diagnostice în practica pediatricӑ contemporanӑ (de la vîrsta de nou-născuţi) şi rolul extrem de important al tehnologiilor endoscopice în tratamentul endoluminal minim invaziv. Un pacient ce viziteazӑ laboratorul de endoscopie se poate bucura de pregătirea pre-investigaţională în sala de aşteptare cu televizor şi aer condiţionat. Datoritӑ prezenţei în secţie ale maşinilor automate (producător Olympus) de curăţire şi dezinfectare a echipamentului pentru pacienţi, siguranţa manipulӑrilor endoscopice a crescut vădit. Laboratorul de endoscopie pediatricӑ a devenit un brand în Republicӑ, fiind unicul care foloseşte doar tehnologii de diagnosticare de ultimӑ orӑ: colectarea bioptatelor şi aprecierea pH-ului conţinutului gastric, efectuarea diferitor teste ureazice rapide în depistarea germenului Helicobacter Pylori, test rapid la lactozӑ pentru pacienţii ce suferӑ de intoleranţă la lactozӑ. Cel mai înalt grad de evaluare a endoscopiei pediatrice este dezvoltarea endoscopiei terapeutice din Moldova, aplicatӑ de la vîrsta sugarilor. Intervenţiile endoscopice permit rezolvarea eficace, rapidӑ şi putin agresivӑ

(minim invazivӑ) a unor afecţiuni abordabile anterior doar chirurgical – polipectomia endoscopica al tractului digestiv, hemostaza endoscopică (ligaturarea varicelor esofagiene, electrocoagularea), dilatarea structurilor esofagiene, extragerea de corpi strӑini din organele cavitare. Succesele Departamentului diagnostic apar dintr-un amestec de ambiţie, trudӑ, pasiune, perseverenţă şi o atenţie deosebitӑ pentru detaliu şi calitate pentru binele şi sӑnӑtatea conceţatenilor.