4b0ff64de1bf7ef0020090334c252ebb_800După cum cunoaştem condominiu este un complex unic de bunuri imobiliare, o parte din care  sunt în proprietate privată (locuinţele, oficiile), iar cealaltă parte – pereţii, acoperişul, scările, ascensoarele etc., este proprietate comună, utilizată de aceşti co-proprietari în comun şi care nu poate fi atribuită cuiva în proprietate privată.Actualmente aceste relaţii sunt reglementate de Legea condominiului în fondul locativ nr. 913 din 30.03.2000, care cu părere de rău nu este capabilă să soluţioneze un şir larg de probleme. Această lege nu a soluţionat scopul de bază – reorganizarea tuturor blocurilor locative în asociaţii de condominiu, cu transmiterea responsabilităţii de gestionare a blocului locativ către proprietarii reali ai acestor blocuri locative. Drept urmare se menţine pînă la momentul actual sistemul socialist de gestionare a fondului locativ prin intermediul ÎMGFL (Întreprinderi municipale pentru gestionarea fondului locativ).Nu în ultimul rînd, aceasta apare din cauză nostalgiei populaţiei de sistemul anilor 1990, cînd statul aloca surse financiare solide pentru administrarea blocurilor locative şi pentru modernizarea reţelelor, reparaţii capitale etc. Actualmente populaţia nici nu doreşte să accepte că odată cu privatizarea apartamentului său responsabilitatea pentru reparaţii şi întreţinere revin integral co-proprietarilor.

Rezultatele sunt dramatice – practic s-a stopat modernizarea şi reconstrucţia spaţiului locativ învechit. Statul nu are surse financiare pentru reparaţii, iar proprietarii apartamentelor rămîn indiferenţi faţă de elementele blocului, care sunt după uşa apartamentului său. Proprietarii apartamentelor mai sunt în speranţa miracolului, că există acel cineva, care este responsabil de efectuarea lucrărilor de reparaţii din casa proprie. Această speranţă şi indiferenţă a dus recent la prăbuşirea de la etajul 6 a unui balcon al unui bloc locativ cu tot cu persoane. Din considerentele expuse mai sus a apărut necesitatea elaborării unei legi noi, care în final a luat în calcul experienţa pozitivă a statelor europene. Drept urmare în decembrie 2013  la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor a fost prezentat publicului larg proiectul Legii noi cu privire la condominiu.Noua lege prevede înregistrarea de stat obligatorie a dreptului  de proprietate comună pe cote-părţi asupra bunurilor comune din condominiu. Adică, suplimentar la suprafaţa apartamentului, proprietarul va obţine o cotă parte din proprietatea comună a blocului sau locativ. Legea prevede instituirea obligatorie a Fondului de reparație și întreținere din condominiu, precum și contribuția financiară obligatorie a proprietarilor de unități condominiale la constituirea acestuia. Se stabileşte un mecanism  transparent de gestionare a mijloacelor Fondului, dar și altor resurse financiare ale asociației. Prin aceasta se va motiva, asemeni precum și în alte state din cadrul Uniunii Europene (Slovacia, Cehia etc.),  interesul proprietarilor de unități condominiale de a gestiona cît mai eficace proprietățile sale, inclusiv spațiile comune din condominiu.  Toate acestea în fine vor permite lansarea programelor statale de susţinere a procesului de reabilitare a fondului locativ învechit, antrenînd sectorului bancar în acţiuni complexe de reconstrucţie şi reparaţie a clădirilor.De menţionat, că punerea în aplicare a noii Legi cu privire la condominium va avea de asemenea un impact asupra confortului în apartamente.Alt rezultat aşteptat în urma implementării legii, este iniţierea proiectelor de eficienţă a energiei termice şi electrice în blocuri locative, fapt care direct va duce la micşorarea cheltuielilor de întreţinere a apartamentelor. Uneori reparaţii minore (modernizarea uşii la intrare, schimbarea ferestrelor, instalarea lămpilor econome în locuri publice etc.) duc la economii considerabile de energie. Studiile din domeniu efectuate în Moldova arată, că clădirile de locuinţe sunt în prezent cei mai mari consumatori de energie şi consumă peste 27% din consumul naţional final de energie. Experienţa statelor europene au demonstrat, că sectorul locativ are unul din cel mai înalt potenţial de economie:  pînă la 61% din toate economiile energetice. În cazul în care toate pîrghiile de gestionare a blocului locativ vor fi administrate de proprietari la direct, se va obţine o utilizare eficientă cît infrastructurii locative, atît şi a investiţiilor efectuate.

Avocat Andrei Rusu – Onoris Legis SRL