Din 15 februarie 2021, Universitatea Tehnică a Moldovei, prin Centrul de Cercetare „Observatorul de Siguranță a Infrastructurii Rutiere – OSIR” din cadrul Departamentului Ingineria Infrastructurii Transportului, Facultatea Urbanism și Arhitectură, este parte a proiectului „DANOVA – servicii inovatoare de transport pentru pasagerii nevăzători și cu deficiențe de vedere din Regiunea Dunării”, înregistrat în Platforma pentru Gestionarea Asistenței Externe (PGAE) cu ID 8721186315739. Manager de proiect: dr. Ilie BRICICARU, director OSIR.

DANOVA este un proiect de cooperare transnațională, cofinanțat de Programul Transnațional „INTERREG Danube Transnational Programme”, unul dintre programele de Cooperare Teritorială Europeană finanțat de Uniunea Europeană (http://www.interreg-danube.eu/), al cărui scop principal este de a îmbunătăți accesibilitatea aeroporturilor, porturilor, stațiilor de tren și autobuz pentru persoanele nevăzătoare și cu deficiențe de vedere, prin dezvoltarea unui set de noi servicii și competențe, pentru a le permite să aibă acces deplin la toate informațiile și serviciile de transport.

Având o durată de 30 de luni (01 iulie 2020 – 31 decembrie 2022) și un buget total de 2.192.546,66 euro, proiectul reunește parteneri din 9 țări (Austria, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Muntenegru, Republica Moldova, Slovenia, Ungaria) și 14 parteneri din acestea, motivați să lucreze împreună pentru a face facilitățile de transport mai accesibile.

Peste 30 de milioane de persoane nevăzătoare și cu deficiențe de vedere sunt înregistrate în Europa, care nu pot călători independent, deoarece mai mult de 96% din sistemul de transport european, în special în regiunea Dunării, nu este complet accesibil pentru aceste persoane. Mulți pasageri nevăzători și cu deficiențe de vedere consideră că este extrem de dificil și, în unele cazuri, chiar imposibil, să folosească transportul convențional, cum ar fi avioanele, trenurile sau transportul public urban.

Motivele sunt diverse: pasagerii nevăzători și cu deficiențe de vedere nu au acces egal la informațiile vizuale sau scrise; personalul adesea nu este instruit pentru a sprijini și comunica în mod adecvat cu pasagerii nevăzători și cu deficiențe de vedere; lipsa unei infrastructuri accesibile în mod adecvat pentru aceste persoane; diferențele dintre legislațiile naționale cu privire la accesibilitate existente de la țară la țară, etc.

În toată Regiunea Dunării există o cerere din ce în ce mai mare din partea organizațiilor care angajează și reprezintă persoane nevăzătoare și cu deficiențe de vedere pentru a îmbunătăți sau înființa noi servicii care vor face mediul facilităților de transport mai incluziv și mai accesibil și unde pasagerii nevăzători vor fi tratați ca egali.

Obiectivul DANOVA rezidă în satisfacerea acestei nevoi prin rezultate palpabile și tangibile și o  abordare integrată și transnațională:

– studierea internațională a celor mai bune practici și soluții care urmează să fie implementate în regiunea Dunării;

– strategie de valorificare – pentru a sprijini factorii de decizie în transferul de cunoștințe și soluții identificate într-un mod eficient;

– implicarea părților interesate în procesul de proiectare a unui nou concept transnațional de sistem de transport în Regiunea Dunării, care să fie pe deplin accesibil pasagerilor nevăzători și cu deficiențe de vedere;

– testarea soluțiilor inovatoare în țările implicate în proiect;

– pregătirea personalului cu privire la modul de utilizare a serviciilor noi și la modul de asistare și comunicare adecvată cu pasagerii nevăzători și cu deficiențe de vedere.

Consorțiul de parteneri este condus de Aeroportul Dubrovnik (Croația), fiind unul bine echilibrat în ceea ce privește implicarea aeroporturilor, porturilor, mediului academic, autorităților locale și asociațiilor care reprezintă persoanele nevăzătoare: Aeroportul Žilina, Aeroportul Budapesta, Centrul pentru Transporturi din Budapesta, Universitatea din Maribor, Asociația Bulgară pentru Transfer de Tehnologie și Inovație, Uniunea Croată a Nevăzătorilor, Federația Austriacă a Nevăzătorilor și Persoanelor cu Deficienţe de Vedere, Autoritatea Portuară din Dubrovnik, Municipiul Maribor, Aeroporturile Muntenegrului, Portul Kotor, Aeroportul Internațional Sarajevo și Universitatea Tehnică a Moldovei.

Proiectul implică, de asemenea, 4 parteneri asociați: Uniunea Slovacă pentru Nevăzători și cei cu Deficienţe de Vedere, Aeroportul din Ljubljana, Autoritatea Aviației Civile din Republica Moldova și Centrul de Inovație DEX.

Mai multe detalii pot fi obținute la managerul de proiect: dr. Ilie BRICICARU, director OSIR, ilie.bricicaru@dmmc.utm.md.

Detaliile proiectului: Număr proiect: DTP543 DANOVA, Data de începere: 01.07.2020, Data de încheiere: 31.12.2022, Buget total: 2.192.546,66 Euro, Contribuție FEDR: 1.739.970,00 Euro, Contribuție IPA II: 362.130,00 Euro, Buget ENI-MD: 90.446,67 Euro (inclusiv contribuția UTM – 13.567,000 Euro).