Din acest motiv şi Societatea „SIMI- Sistemi Immobiliari Moldo-Italiani” SRL a decis să proiecteze un complex industrial şi a implementat deja o parte a acestui proiect.

Societatea “SIMI – Sistemi Immobiliari Moldo-Italiani” SRL intruneste antreprenori italieni, reprezentanţi ai sectorului de construcţii  şi alimentar. Iniţiativa se bazează pe implicarea directă şi colaborarea  Regiunii Emilia Romagna şi Uniunii Industriaşilor din Parma.

Proiectul Complexului Industrial a fost proiectat şi studiat, tinînd cont de interesul crescînd din partea antreprenorilor  din variate sectoare industriale şi comerciale de a extinde şi diversifica  propriile capacităţi productive şi logistice orientandu-le către zonele externe, fiind în acest sens atractivă  locaţia chiar în capitala Republicii Moldova Chişinău.

Suprafaţa destinată intervenţiei de construire este localizată în un cartier periferic a capitalei, pe str. N. Spătarul Milescu 36, fiind interesantă  din punct de vedere logistic. Complexul Industrial este de asemenea uşor accesibil şi deservit bine în ceea ce priveşte reţeaua stradală şi prezenţa mijloacelor de transport publice.  Graţie intervenţiilor realizate de “SIMI”, întreaga suprafaţă de perspectivă pentru circa 10 blocuri este complet deservită de toate  reţelele  de utilităţi şi structuri inginereşti

Ofertele in cadrul Complexului Industrial  Ciocana sunt:

 • Oportunitate pentru lansarea si dezvoltarea afacerilor in Chisinau;
 • Construcţia spatiilor industriale pentru vânzare si închiriere;
 • Obiective industriale construite cu utilizarea tehnologiilor europene si modelate in baza cerinţelor clienţilor;
 • Infrastructura tehnico-edilitara asigurata

Avantajele competitive ale CIC:

 • Modelarea încăperilor in baza cerinţelor clientilor;
 • Disponibilitatea spaţiilor pentru oficii (în funcţie de necesitatea clientului)
 • Reţele tehnico-edilitare necesare asigurate;
 • Obiect uşor accesat cu o buna reţea stradală şi acces la transportul public;
 • Zona urbanizata complet;
 • Proiect susţinut de municipalitate.

Potenţialele domenii de activitate in cadrul CIC:

 • Industrie;
 • Prestarea serviciilor;
 • Implementarea cercetărilor ştiinţifice şi dezvoltarea tehnologica
 • Depozitare şi logistică;
 • Comerţ.

Datorita situarii geografice a Republicii Moldova intre ţările UE şi CSI, Complexul Industrial, situat direct în capitala ţării va oferi investitorilor straini oportunitatea pentru lansarea şi dezvoltarea afacerilor în Chişinău, obiective industriale construite cu utilizarea tehnologiilor europene şi modelate în baza cerinţelor individuale ale clienţilor, o infrastructură tehnico-edilitară asigurată, un export garantat de produse fabricate sau prelucrate în ambele direcţii.