63 de proiecte investiționale vor beneficia de susținere financiară prin intermediul Programului de Atragere a Remitențelor în Economie „PARE 1+1”, dedicat lucrătorilor migranţi sau rudelor de gradul întâi ale acestora.

Titularii afacerilor au semnat astăzi, 23 decembrie,  contractele de finanțare nerambursabilă în sumă totală de 15,6 milioane lei.  Potrivit estimărilor, în urma realizării proiectelor investiționale vor fi create circa 160 locuri noi de muncă, iar investițiile cumulative în economia națională vor constitui 39,26 milioane de lei. Directorul General ODIMM, Iulia Costin a salutat noii beneficiari ai programului, asigurându-i de suport pe tot parcursul implementării ideilor de afaceri, de la inițiere până la transformarea acestora în istorii de succes. “Sectorul IMM joacă un rol important în economia națională. Statul promovează un șir de reforme axate pe îmbunătățirea mediului de afaceri și crează un climat favorabil pentru dezvoltarea acestora în Republica Moldova.  Ne bucură interesul manifestat de migranți de a reveni acasă și a iniția afaceri. Îi încurajăm să nu să se oprească aici, să se dezvolte, să se informeze, să creeze afaceri inovative pentru a fi în pas cu cerințele pieții”, a declarat Iulia Costin. Din cele 63 de întreprinderi aprobate pentru finanțare nerambursabilă, 34 sunt în agricultură (cultivarea cerealelor, legumelor și pomușoarelor, înființarea livezilor de meri, nuci, cireși și vișin, viței de vie, creșterea animalelor și apicultură), 15 își desfășoară activitatea în industrie (produse chimice și pardosele din cauciuc, prelucrarea metalelor, producerea materialelor de construcție și a mobilei, fabricarea articoleor textile, produse alimentare și bere artizanală), 14 – în domeniul prestării serviciilor (servicii  de agrement și agroturism, prelucrarea terenurilor și servicii de reparație  auto, de transportarea pasagerilor și mărfurilor, închirierea auto, de întreținere și înfrumusețare corporală, servicii de mentenență și reparație a sistemelor de apă și canalizare, servicii de cleaning). Companiile beneficiare sunt localizate în 23 raioane ale republicii, inclusiv circa 78 %  în  mediul rural. Potrivit datelor, cei 63 de beneficiari investesc remitențele provenite din 12 state: Belgia, Germania, Federația Rusă, Franța, Irlanda, Israel, Italia, Marea Britanie, Portugalia, Republica Cehă, România și SUA.

Programul PARE 1+1” este implementat de ODIMM din 2010 și are drept scop mobilizarea resurselor umane şi financiare ale moldovenilor aflați la muncă peste hotare în dezvoltarea economică durabilă a Republicii Moldova. Programul este finanțat din bugetul de stat și suplinit din fondurile Uniunii Europene și va fi extins până în 2021. De la lansarea programului și până acum, s-au înregistrat 2862 de persoane, dintre care 2390 au beneficiat de instruire în domeniul inițierii și dezvoltării unei afaceri. Totodată, 1507 întreprinderi au beneficiat de finanțare nerambursabilă în valoare totală de de 306,66 mln. lei, care au generat investiții în economie de peste 925 mln. lei.