Luna trecută, 11 aprilie, la Hotelul “Codru” din Chișinău, a avut loc al doilea Forum Economic al Întreprinderilor Italiene și Moldo-Italiene, organizat de Ambasada Italiei la Chișinău, împreună cu Camera de Comerț Italiană în Moldova ACIM și cu Camera de Comerț și Industrie Moldo-Italiană.Au participat reprezentanții principalelor instituții economice din Moldova (Guvern, Ministerul Economiei –  Organizația de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului (MIEPO), Camera de Comerț și Industrie din Moldova, Serviciul Vamal și Inspectoratul Fiscal și cîteva Instituții Bancare).Această întîlnire s-a configurat ca un punct important ferm, în iminența ultimului document definitiv pe care Moldova îl va semna cu UE de liber schimb comercial.În mod evident, tema a țintit în primul rînd spre verificarea oportunităților reale și concrete care pot apărea pentru Moldova în momentul în care se va aplica un nou regim vamal, și prospectiva de a îndrepta Țara spre o piață tot mai integrată cu cel european.Eminenții reprezentanți ai Forumului au raportat despre ultimele actualizări din partea instituțiilor economice și inițiativele recente pentru a îmbunătăți tabloul economic.

Ca și anul trecut, forumul a avut ca bază dialogul dintre operatorii economici și reprezentanții Guvernului, cu scopul de a defini un plan constructiv de intervenții, în comun acord și pentru un avantaj reciproc.Un alt aspect discutat îl constituie toate acele probleme pe care agențiile italiene le întîlnesc în dezvoltarea activității lor de întreprinzător în Moldova, cu referire particulară la cele vamale, privind taxele, înregistrarea permiselor de muncă, dar și oportunitățile și beneficiile care ar putea deriva din facilitările oferite investițiilor străine.Pe lîngă participarea amplă a întreprinzătorilor italieni prezenți deja în Moldova și a unui număr însemnat de reprezentanți ai Administrației Publice și ai Guvernului, este de menționat prezența E.S. Enrico Nunziata, Ambasadorul Italiei, Ministrul Economiei, Valeriu Lazăr, Sergio Capatti, Președintele ACIM, Eleonora Pripa, Directorul ACIM din Moldova, Vladimir Didilica de la Camera de Comerț și Industrie din Moldova, Octavian Berzan, de la MIEPO, și Tudor Balițchi, Șeful Serviciului Vamal din Moldova.Pe marginea FORUMULUI, din inițiativa Agenției Ministerului Muncii și al Politicilor Sociale, precum și a Societății “Italia Lavoro”, s-a desfășurat o întîlnire dedicată cercetării instrumentelor favorabile pregătirii profesionale și angajării muncitorilor în străinătate. Întîlnirea a avut un alt scop evident, și anume de a lărgi rețeaua de colaborare pentru mobilitatea de instruire și de lucru.