Zilele Ușilor Deschise la UTM, desfășurate în format online, s-au transferat, ieri, în campusul academic Botanica, iar rolul de gazdă primitoare și l-a asumat Facultatea Urbanism și Arhitectură. Evenimentul a conectat într-o rețea comună peste 100 de elevi din diferite regiuni ale țării, inclusiv din raioanele de Est și UTA Găgăuzia.

În prezența conducerii CEGHID, directorului Radu MELNIC și vicedirectorului Natalia ȘESTENCO, decanul Sergiu BEJAN, șefii departamentelor Arhitectură – Aurelia CARPOV, Alimentări cu Căldură, Apă, Gaze și Protecția Mediului – Vera GUȚUL, Ingineria Infrastructurii Transporturilor – Ruslan BORDOS, Urbanism și Design Urban – Liliana PLATON au prezentat cu mândrie programele de studii din cadrul FUA.

Elevii au fost impresionați să afle că studiul în arhitectură vizează deopotrivă și domeniul urbanismului, inclusiv planificarea urbană și regională; amenajarea teritoriului; drumurile, căile ferate și podurile; ingineria mediului, protecția apelor; designul interior; alimentările cu apa și canalizări; ingineria sistemelor termice, de gaze și climatizare pentru clădiri, precum și alte domenii tangențiale, toate acestea regăsindu-se, de altfel, în conținuturile programelor de studii ale Facultății Urbanism și Arhitectură.

La solicitarea tinerilor, a fost nelipsită și descrierea în amănunte a profesiei de arhitect ca atare, subliniindu-se importanța, dar și frumusețea acesteia. Reflecțiile despre faptul că arhitectul este un inginer, dar deopotrivă și un artist, un creator, un gânditor și că în mâinile lui se află destinele marilor orașe, păstrarea identității arhitecturale a localităților, în strânsă legătură cu mediul ambiant, dar și cu predilecțiile locuitorilor, au trezit interesul și curiozitatea elevilor conectați la eveniment, majoritatea dintre care, precum s-a văzut, s-au lăsat convinși să facă alegerea în favoarea Arhitecturii.