11Datorită perseverenței noului Birou pentru Relații cu Diaspora (BRD), inițiativa unui student moldovean din Bruxelles a fost adusă la atenția publicului larg de însuşi Premierul Republicii Moldova. În cadrul ședinței Guvernului din 6 februarie curent, Vlad Filat s-a referit la inițiativa  de a asigura studenților moldoveni care studiază peste hotare opțiunea de a procura polița de asigurare medicală obligatorie în Republica Moldova la numai 25% din prețul acesteia.

Prim-Ministrul a venit cu propunerea de a examina posibilitatea revizuirii legislației în vigoare privind asigurarea medicală obligatorie în Republica Moldova a studenților și elevilor ce învață peste hotare.  Premierul a cerut instituțiilor de resort examinarea problemei în cauză și înaintarea propunerilor  ce se impun pentru soluționarea ei.

Problema asigurării obligatorii de asistență medicală pentru studenții moldoveni care îşi fac studiile peste hotare a fost accentuată de către Serghei Velenciuc, student la Facultatea de Studii Europene a Universității Babeş Bolyai din Cluj-Napoca, România, care în momentul lansării inițiativei sale era student în cadrul programului ERASMUS la Facultatea de Ştiințe Politice şi Sociale a Universității Libere. E bine cunoscut faptul că majoritatea moldovenilor care studiază peste hotare beneficiază de asistență medicală în campusurile în care sunt rezidenți, iar unii chiar beneficiază de servicii medicale în instituțiile medicale locale, datorită acordurilor pe care le are Guvernul RM cu țările respective. Totuşi, atunci când revin acasă, în special în vacanță, ei sunt nevoiți să plătească pentru orice serviciu medical, atât în instituții medicale private, cât şi publice. De aceea, majoritatea dintre ei renunță la ideea de a cumpăra o poliță din lipsa de mijloce proprii.

Soluția a fost identificată de către Biroul pentru Relații cu Diaspora din cadrul Cancelariei de Stat, în colaborare cu  Ministerul Sănătății și Compania Națională de Asigurări în Medicină. S-a iniţiat procesul de completare a Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2013, nr. 251 din  08 noiembrie 2012, în scopul acoperirii cu asigurare medicală a studenţilor şi elevilor, cetăţeni ai Republicii Moldova, care-și fac studiile peste hotare. Astfel, studenții vor putea beneficia de o reducere de 75 % la procurarea poliței de asigurare, ceea ce ar însemna că ei achită polița de asigurare doar pentru 3 luni de vacanță, dar pot beneficia de serviciile medicale pe teritoriul Moldovei pe parcursul întregului an. La moment Guvernul RM elaborează un mecanism eficient care ar asigura buna implementare a aceastei inițiative.

Beneficiarii acestei inițiative pot deveni mii de studenți şi elevi moldoveni care studiază peste hotare. Conform datelor oficiale, numai în baza acordurilor bilaterale ale Ministerului Educaţiei, în străinătate studiază peste 5000 de cetățeni ai Republicii Moldova. Totodată, există un număr impunător de studenţi şi elevi care învaţă în străinătate din cont propriu. Numărul acestora, conform unui studiu al Băncii Mondiale poate atinge cifra de 10000 persoane. Toate aceste persoane rămân în afara sistemului de asigurări medicale în perioada aflării lor în Republica Moldova.

În acest context, Biroul pentru Relații cu Diaspora se angajează să consulte proiectul cu reprezentanții diasporei odată cu avizarea lui de către instituțiile responsabile în acest domeniu din Republica Moldova. BRD este deschis să primeasă orice recomandări pentru a asigura buna implementare a noii inițiative.