Pe data de 13 noiembrie 2017, la Ungheni s- a desfășurat Forumul Regional “Regiunea de Dezvoltare Centru- soluții inovative și oportunități pentru afaceri”, organizat de Consiliul Raional Ungheni și Agenția de Dezvoltare Regională Centru (ADRC) în cooperare cu Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM) și Zona Economică Liberă “Ungheni- Business”.

Prezent la forum, președintele CCI a RM Sergiu HAREA a menționat că evenimentul de astăzi, oferă posibilitatea consolidării dialogului interregional, în scopul dezvoltării economice şi creşterii atractivităţii investiţionale a Regiunii de Dezvoltare Centru a Republicii Moldova. În această ordine de idei, președintele CCI a salutat inițiativa Consiliului Raional Ungheni și ADRC de a organiza un eveniment de promovare a regiunii de centru a țării, declarând că în vara acestui an, în municipiul Bălți, CCI a RM în parteneriat cu Consiliul Municipiului Bălți au organizat un Forum Investițional Internațional, care a întrunit peste 300 de reprezentanți ai mediului de afaceri din țară și de peste hotare. În acest context, președintele Camerei a invitat potențialii investitori să participe la Forumul Investițional care se va desfășura la data de 01 februarie 2018, la Cahul. Evenimentul va face parte din programul de afaceri al Expoziției naționale „Fabricat în Moldova” 2018.

De asemenea, în cadrul atelierului de lucru “Oportunități de promovare și atragere a investițiilor în Regiunea de Dezvoltare Centru”, din carul forumului, Sergiu HAREA a informat mediul de afaceri despre activitățile organizate de CCI la nivel național și internațional, care oferă întreprinzătorilor o oportunitate reală de prezentare a produselor/ serviciilor prestate. “CCI a RM este o organizație care reprezintă interesele în ansamblu ale întreprinzătorilor din Republica Moldova, utilizând diverse modalități de promovare a acestora: Expoziția națională „Fabricat în Moldova”, Expoziția „Republica Moldova Prezintă!”, programe internaționale, instruiri, mese rotunde, vizite la întreprinderi, participări la târguri în diferite state din regiunea euro-asiatică, țările CSI etc. sunt doar câteva din evenimentele pe care instituția camerală le organizează pentru a promova și a atrage investițiile în țara noastră ”, a mai declarat Președintele CCI a RM.

În cadrul evenimentului au mai fost organizate alte două ateliere: “Dezvoltarea parteneriatelor economice în Regiunea de Dezvoltare Centru” și “Soluții inovative pentru dezvoltarea rurală durabilă- Programul LEADER.”

La forum au fost prezenți reprezentanţi ai administraţiei publice centrale, regionale şi locale, sectorului asociativ şi privat.  

Forumul Regional “Regiunea de Dezvoltare Centru- soluții inovative și oportunități pentru afaceri” se află la cea de-a VII-a ediție, iar în acest an, pentru prima dată se desfăşurară Târgul Internaţional de Invenţii şi Idei Practice INVENT-INVEST 2017, organizat la iniţiativa Societăţii Inventatorilor din România.

Informații suplimentare:

Specialist Relații Publice CCI a RM,

tel.: 022 -22- 14- 80, e-mail: presa@chamber.md