13 iunie, Chișinău. Agenția pentru Eficiență Energetică a organizat o ședință informativă pentru producătorii de biocombustibili solizi la care s-a discutat despre posibilitățile existente privind valorificarea potențialului de biomasă rezultat din întreținerea liniilor electrice de transport administrate de către Î.S. Moldelectrica.

Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Î.S. Moldelectrica și  PNUD în cadrul programului „Abordarea impactului crizei energetice în Republica Moldova”, implementat de PNUD Moldova și finanțat de Uniunea Europeană și a avut drept scop informarea producătorilor de biocombustibili solizi despre condițiile exploatării și valorificare a potențialului de biomasă în scopuri energetice, rezultat din întreținerea liniilor electrice de transport administrate de către Moldelectrica.

Criza energetică care afectează Republica Moldova începând cu toamna anului 2021, a accentuat importanța sectorului de biocombustibili pentru economia națională, dar și din punct de vedere al securității energetice. Totodată, aceasta a demonstrat necesitatea dezvoltării necondiționate a acestui sector, în situația în care, aprovizionarea stabilă cu resurse energetice a țării rămâne încă o provocare.

Astfel, una din activitățile pe care AEE își propune să le implementeze și care va pune bazele formării unei viziuni și va contribui la dezvoltarea sectorului  biomasei solide, este de a studia și valorifica potențialul de biomasă rezultat din sectoarele administrate de către întreprinderile de stat, care tangențial, sunt implicate în producere, administrarea și gestionarea materiei prime care poate fi utilizată pentru producerea biocombustibililor solizi.

„O sursă de energie cu mare potențial pentru tranziția energetică este biomasa, care, din păcate, este încă puțin valorificată și exploatată. Dezvoltarea sectorului de biomasă, în Republica Moldova are un impact pozitiv din punct de vedere economic, social și de mediu prin reducerea dependenței de combustibilii fosili, crearea de locuri de muncă, accelerarea circuitului mijloacelor financiare la nivel local, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și diversificarea mixului energetic.” a declarat Ion Muntean, directorul Agenției pentru Eficiență Energetică.

Amintim că, Agenția pentru Eficiență Energetică are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și a valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punct de vedere al mediului înconjurător și a schimbărilor climatice.