Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI) a prezentat rezultatele Expoziției naționale ”Fabricat în Moldova” 2019 și, împreună cu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) au anunțat lansarea concursurilor ”Marca comercială a anului 2018” și “Premiul pentru realizări în domeniul calității 2018” în cadrul unei conferințe de presă. Potrivit lui Sergiu Harea, Președintele CCI a RM, cea de-a XVIII-a ediție a Expoziției naționale ”Fabricat în Moldova” 2019 a fost vizitată de circa 53 mii de persoane, care au fost mulțumiți de calitatea produselor și de prețurile expozanților. Printre vizitatori se numără și persoane din România, Franța, Letonia, Olanda, Belgia, Marea Britanie, Pakistan, Italia. Tot odată, expoziția a fost vizitată de un număr considerabil de studenți și elevi. Aceştia şi-au arătat interesul nu doar faţă de produsele autohtone, dar şi faţă de programul de afaceri, participând la seminare, conferinţe şi mese rotunde. De-a lungul expoziției, au fost inițiate peste 60 de contracte de colaborare și acorduri de intenție dintre agenții economici autohtoni și reprezentanții de peste hotare. Majoritatea contractelor încheiate au fost din domeniul conservării fructelor și legumelor, ambalării, textilelor, prestărilor de servicii etc. Cei 450 agenți economici care reprezintă industria alimentară, ramura vitivinicolă, industria mobilei, industria ușoară, utilaje, tehnică și aparataje, instituții de cercetări științifice, meșteri populari şi alte domenii și-au prezentat produsele și serviciile pe o suprafață de peste 4680 m.p. Totodată, în cadrul expoziției au fost organizate 11 activităţi din cadrul programului de afaceri, la care au participat circa 1450 de persoane. ”Expoziția națională ”Fabricat în Moldova” a demonstrat încă o dată că este pe bună dreptate cea mai eficientă platformă de promovare a produselor autohtone, de cercetare a opiniei consumatorilor, noilor produse și servicii și scoaterea în evidență a nivelului de competitivitate a companiilor naţionale. Rezultatele sondajului realizat de CCI a RM ne arată că agenții economici participă la expoziție pentru: 70%- să găsească clienți și parteneri noi; 60%- să își mențină imaginea pe piață; 55%- pentru a promova/ lansa un produs/ serviciu nou; 45%- pentru a informa consumatorul despre produsele/ serviciile sale și 35%- întâlnirea cu partenerii de afaceri”, a mai spus Sergiu Harea. Tot în cadrul conferinței de presă, CCI a RM și AGEPI au lansat concursurile ”Marca comercială a anului 2018” și “Premiul pentru realizări în domeniul calității 2018”. Conform Liliei Bolocan, Director General AGEPI, la ediția a XVI-a a concursului ”Marca comercială a anului 2018” pot participa întreprinderi şi organizaţii cu diverse forme de proprietate, persoane juridice înregistrate în Republica Moldova, precum şi persoane fizice care produc bunuri materiale şi/sau prestează servicii pe teritoriul țării. La concurs se admit doar mărcile comerciale (naţionale şi străine) care la momentul depunerii cererii de participare sunt înregistrate şi valabile pe teritoriul Republicii Moldova, conform legislaţiei în vigoare. Participanții vor concura pentru premiul mare – Mercuriul de Aur, medaliile de aur, de argint şi de bronz. Ediţia curentă a concursului numără în total 13 nominalizări şi 11 categorii la care pot aplica pretendenţii la cele mai onorifice distincţii oferite pentru rezultate remarcabile dovedite:

1. Nominalizarea conform criteriilor de consum: ”Aprecierea consumatorilor” și ”Marcă locală”;

2. Nominalizările conform criteriilor de profesionalism: Nominalizarea ”DEBUTUL ANULUI”; ”EXPORT”; ”INTER”; ”MARCA COMERCIALĂ RESPONSABILĂ SOCIAL”; ”MARCĂ CONSACRATĂ”; Nominalizarea închisă ”REPUTAŢIE ŞI ÎNCREDERE”; Nominalizarea ”REBRANDING”; ”FEMEIA ÎN AFACERI”; ”LIDERUL ANULUI”, “CONTRIBUȚIE IMPORTANTĂ LA DEZVOLTAREA DURABILĂ” și ”IMM-UL FAVORIT AL ANULUI”.

De asemenea, participanții înscriși la concurs beneficiază de un set de facilități din partea Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, și anume: organizarea seminarelor în domeniul proprietății intelectuale pentru angajații participanților la concurs; promovarea mărcilor laureate ale concursului în publicațiile AGEPI; consultanță gratuită la înregistrarea mărcilor și servicii de prediagnoză a proprietății intelectuale. ”Marca ocupă o poziție prioritară în strategia comercială a unei firme, deoarece permite identificarea produsului agentului economic și deosebirea acestuia în raport cu produsele similare ale companiilor concurente. Înregistrarea mărcii la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală este primul pas pentru a putea construi un brand de succes. Doar protecția juridică asigură drepturi depline asupra mărcii, dreptul de a o utiliza și dreptul de a interzice altor persoane să o utilizeze” a mai spus Directorul General AGEPI. Concursul ”Marca comercială a anului” a fost inițiat în anul 2003 de către CCI a RM și AGEPI și are drept scop promovarea practicilor de succes în domeniul businessului, familiarizarea consumatorilor cu cele mai bune mărci de pe piața autohtonă, precum și remarcarea celor mai competitive întreprinderi din Republica Moldova. De asemenea, Sergiu Harea a declarat că concursul ”Premiul pentru realizări în domeniul calităţii bunurilor și serviciilor”, are drept scop identificarea companiilor ce au implementat cu succes managementul calității și promovează abordările moderne ale calității și este la cea de a V-a ediție, fiind lansat în 2014 de către Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova în parteneriat cu Centrul Naţional de Acreditare, Institutul Naţional de Metrologie, Institutul Naţional de Standardizare și Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor. Premiul este acordat anual pe bază de concurs companiilor și organizațiilor cu diverse forme de proprietate, persoane juridice/ fizice înregistrate în Republica Moldova, care produc bunuri materiale şi/sau prestează servicii pe teritoriul ţării, pentru obținerea unor rezultate semnificative în domeniul calității produselor și serviciilor, asigurarea siguranței acestora, precum și pentru punerea în aplicare a managementului calităţii. La concurs pot participa întreprinderi micro şi mici cu numărul angajaţilor până la 49 persoane şi suma anuală a veniturilor de la vânzări până la 25 mln. lei; întreprinderi medii cu numărul angajaţilor de la 49 până la 249 persoane şi suma anuală a veniturilor de la vânzări până la 50 mln. lei; întreprinderi mari cu numărul angajaţilor peste 249 (cu excepţia întreprinderilor pe poziții monopol naturale) şi suma anuală a veniturilor de la vânzări mai mult de 50 mln. lei și desigur întreprinderile pe poziții monopol naturale și cele declarate dominante pe piețe relevante, conform prevederilor legale. Participanții vor fi premiați după unele criterii, cum ar fi obţinerea rezultatelor performante de o calitate înaltă; creşterea valorii create pentru consumator; gestionarea activităţii bazată pe orientare strategică, stimulare şi responsabilitate; crearea parteneriatelor; promovarea creativităţii şi inovaţiei; managementul procesual; obţinerea succeselor cu ajutorul personalului; promovarea creativităţii şi inovaţiei și desigur responsabilitate pentru dezvoltare durabilă. Marele premiu al concursului este ”Zeița calității”. Câștigătorii concursurilor vor fi premiați în luna mai, curent, în cadrul Galei Businessului Moldovenesc. Reamintim că, la ediția de anul trecut a concursului ”Marca comercială a anului ″ au concurat 110 mărci comerciale înregistrate pe piața Republicii Moldova. Cele mai multe cereri de participare au fost depuse pentru nominalizările ”Favorita anului” și ”Aprecierea consumatorului”. La concursul ”Premiul pentru realizări în domeniul calității”, ediția a IV-a au luat parte 45 de agenți economici.

Cererile de participare la Concurs și dosarul pot fi depuse până pe 01 aprilie 2019, la sediul Camerei de Comerț și Industrie: bd. Ştefan cel Mare, 151, etaj 2, of. 9; Tel/fax: 022 21-07-25, email: carolina.chiper@chamber.md, Direcţia relaţii internaţionale şi evenimente de afaceri.

Detalii despre concursuri, regulamente și formulare de aplicare găsiți pe pagina https://chamber.md/