Dat fiind că admiterea la unele specialități din cadrul Universității Tehnice a Moldovei presupune susținerea unor probe de aptitudini, Comisia de Admitere a UTM le propune candidaților la studii să țină cont de programul prestabilit al probelor și să-l respecte întocmai.

La Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, specialitatea„Ingineria Software” (Filiera anglofonă), cu predare în limba engleză, concursul de admitere prevede testarea cunoștințelor la „Matematică” și o probă de competență lingvistică eliminatorie la limba engleză, notată cu admis/respins, care va avea loc îndată după testarea la Matematică.

La specialitatea „Tehnologia Informației” (Filiera francofonă), cu predare în limba franceză, este prevăzută o probă de competență lingvistică eliminatorie la limba franceză, notată cu admis/respins.

O probă de aptitudini la „Desenul artistic” este prevăzută pentru admiterea la specialitățile:

  • „Design industrial” (Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi);
  • „Design vestimentar industrial” (Facultatea Textile și Poligrafie);
  • „Arhitectură” (Facultatea Urbanism și Arhitectură);
  • „Design interior” (Facultatea Urbanism și Arhitectură).

Mostre de probe la Matematica, Limba engleză, Limba franceză, Desenul artisticde la Admiterea-2020.