De ieri, Universitatea Tehnică a Moldovei are un nou prorector în persoana prof. univ., dr. hab. Vasile TRONCIU.  D-sa se va ocupa de portofoliul prorectoratului responsabil de cercetare și doctorat, prilej cu care îi spunem bun venit în noua echipă de prorectori a UTM!

Personalitate marcantă în științele fizico-matematice, Vasile TRONCIU s-a dedicat în special teoriei proceselor dinamice nelineare în lasere şi rezonatoare semiconductoare, domeniu în care și-a susținut și teza de doctor habilitat, în septembrie 2013, în cadrul Institutului de Fizică Aplicată al Academiei de Științe a Moldovei. În același an i s-a încredințat coordonarea secției Științe Inginerești și Tehnologice a AȘM, iar peste un an – directoratul Centrului pentru finanțarea cercetărilor fundamentale și aplicative, AȘM. Ulterior, în 2018, fiind deja cercetător științific principal, profesor universitar, a venit la timona Departamentului Fizica al UTM, funcție în care a creat atât condiții propice pentru dezvoltarea și valorificarea potențialului didactico-științific al acestei importante subdiviziuni universitare, cât și condiții de confort elementar de muncă, renovând și modernizând spațiile Departamentului, a căror atmosferă caldă și creativă atrage și inspiră cercetători, savanți, dar și profesori de fizică din școli și licee din republică și de peste hotarele acesteia.

Experiența și realizările sale în domeniile pe care le-a patronat vorbesc de la sine. Îi dorim  putere, inspirație și noi forțe creatoare în modernizarea și valorificarea infrastructurii de cercetare și a potențialului științific uman la nivel universitar!