Profesorii programului de studii „Drept” din cadrul Facultății Construcții, Geodezie și Cadastru – conf. univ., dr. Ina BOSTAN (șef program) , conf. univ., dr. Viorica URSU și lect. univ. Natalia CHIRIAC, au participat la cea de-a 870-a Conferință internațională de drept și societate – ICLS 2021, care s-a desfășurat în perioada 6-7 mai 2021, la Pattaya, Thailanda, sub auspiciile Researchfora – cea mai mare organizație profesională non-profit din lume, destinată dezvoltării și promovării cercetării în domeniul științei, ingineriei, tehnologiei, managementului, economiei, științelor sociale, științelor medicale și ale sănătății.

Patrimoniul, unul dintre cele mai importante și complexe concepte ale domeniului juridic, și-a găsit o vastă reflectare în articolul „Analysis of the concept of heritage în legal terms”, prezentat în cadrul conferinței de către profesoarele UTM, fiind apreciat alături de alte articole din domeniu din Japonia, Taiwan, Ungaria, Albania, Marea Britanie, India, Thailanda, Turcia și Sultanatul Oman.

Analizat de-a lungul mai multor perioade istorice, patrimoniul a oferit vaste oportunități, inclusiv în contradictoriu, multor cercetători juriști. Avându-și sorgintea într-un concept antic, de-a lungul timpului a trecut prin diverse metamorfoze, devenind un instrument esențial al dreptului actual. E și firesc, conceptul patrimoniului implică în continuare rigori științifice destul de înalte, datorita problematicii sale complexe, multiplelor reglementari, dar și a expunerilor doctrinare în această materie. Așadar, articolul prezentat la conferință a (re)pus în valoare acest concept juridic fundamental, reglementările normative în vigoare, diverse definiții, care scot în evidență particularitățile, dar și caracteristicile sale juridice.

Această lucrare de cercetare a fost scrisă în cadrul proiectului  „Creșterea valorii patrimoniului arhitectural al R. Moldova, 20.80009.0807.34”, urmând scopul conferinței de a furniza și împărtăși cunoștințe și idei din tendințele recente în domeniul dreptului și societății – http://researchfora.com/Conference2021/Thailand/5/ICLS/