Universitatea Tehnică a Moldovei vine cu o ofertă educațională dedicată angajaților care nu au finalizat studiile în domeniul IT, dar care și-ar dori o calificare adițională în acest domeniu. Programul de master „𝐓𝐞𝐡𝐧𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐚𝐈𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭̦𝐢𝐞𝐢𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮𝐀𝐟𝐚𝐜𝐞𝐫𝐢” din cadrul Facultăţii Calculatoare, Informatică și Microelectronică este cea mai bună oportunitate pentru Dvs! Până în 30 iulie, aplică la Masterat la UTM.

Programul Tehnologia Informației pentru Afaceri formează specialiști cu titlul de master, cu cunoștințe aprofundate a sistemelor informatice din domeniul economic, cu spirit de sinteză și viziune sistemică, receptivitate extremă și capabilitate de reacție imediată, abilități pedagogice și de comunicare pentru următoarele activități: alegerea criteriilor și metodelor pentru analiza avantajelor și dezavantajelor metodelor și procedeelor științifice aplicate la soluționarea problemelor ecomonice; alegerea criteriilor și metodelor de evaluare a calității, performanțelor și limitelor sistemelor de elaborat în corespundere cu necesitățile bussines-ului, inclusiv celor necesare pentru definirea unui sistem de management al calității și securității; utilizarea de criterii și metode determinate de tehnologiile aplicațiilor pentru evaluarea conformității cu standardele de interoperabilitate; utilizarea de criterii și metode de evaluare a procesului de elaborare a sistemelor din punct de vedere a calității și performanțelor; utilizarea de criterii și metode de evaluare a caracteristicilor funcționale și nefuncționale ale componentelor de sistem; modelarea unor probleme tip din științele aplicative folosind aparatul matematic; elaborarea unui proiect (specificație de sistem) în condițiile existenței unui sistem de management al calității și securității.