Demarat în ianuarie 2020, astăzi, din cadrul Direcției Tehnologia Informației și Comunicațiilor, procesul de distribuire a notebook-urilor către profesorii Universității Tehnice a Moldovei, care își desfășoară cu fidelitate actul de predare, a fost reluat de către rectorul UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, și prorectorul Dinu ȚURCANU, în cea de-a treia etapă, destinată cadrelor didactico-științifice, doctoranzilor, cercetătorilor, dar și salariaților subdiviziunilor universitare.

„Notebook-urile au devenit astăzi pentru profesori instrumente de lucru indispensabile, care conferă actului de predare conținutul și culoarea intactă a studiului la distanță”, a menționat Dinu ȚURCANU, prorector informatizare, relația cu mediul socio-economic, imagine și comunicare, care a și dat start distribuirii celor peste 150 de laptopuri, dlui exprimându-și încrederea că acestea sunt cele mai dorite și mai binevenite cadouri pentru comunitatea academică.

Noul lot de laptopuri a fost distribuit la decanatele facultăților UTM, decanii urmând, în termen de o săptămână, să le înmâneze profesorilor.

În acest mod, administrația Universității Tehnice a Moldovei își propune să sublinieze și să stimuleze în continuare calitatea, profesionalismul, entuziasmul și implicarea cadrelor didactice în evoluția de zi cu zi a comunității academice a UTM prin transmiterea în posesie personală a unor laptopuri performante pe perioada activității lor la UTM.

Astfel, în cele 3 tranșe ale programului „Instrumente TIC în activitatea didactică a UTM”, inițiat de către domnul rector Viorel BOSTAN, au fost înmânate peste 500 de laptopuri profesorilor și doctoranzilor Universității Tehnice a Moldovei: ianuarie 2020, octombrie 2020 și noiembrie 2021.