29 septembrie, Râșcani. A avut loc recepția finală a lucrărilor preconizate în cadrul  proiectului,,Reabilitarea energetică a clădirii Centrului de reabilitare socio-medicală pentru persoane în etate cu dezabilități „Renaștere”, din orașul Râșcani. Proiectul a fost susținut în cadrul Apelului de Propuneri de Proiecte nr.3, în domeniul eficienței energetice și valorificării surselor de energie regenerabilă adresat solicitanților de finanțare din sectorul public.

În acest context au fost realizate următoarele acțiuni de eficiență energetică:

–         Izolarea termică a pereților exteriori, cu suprafața totală de 651,27 m2;

–         Izolarea termică a acoperișului de tip șarpant (podeaua mansardei neîncălzite), cu suprafața totală de 470 m2;

–         Izolarea termică a plafoanelor spațiilor neîncălzite, supuse umidității cu suprafața totală de 156 m2.  

Pe lângă măsurile de eficiență energetică au mai fost implementate măsuri de renovare a copertinei, a pereului, soclului și acoperișului.

Valoarea totală a proiectului constituie  739 775,54 lei.

Lucrările au fost finalizate în iulie 2018. Procedura de recepție finală are loc la 2 ani de la finisarea lucrărilor, care mai e numită perioada de garanție. După expirarea acestei perioade, reprezentanții Agenției pentru Eficiență Energetică verifică starea clădirii și calitatea lucrărilor executate,  pentru a stabili dacă au fost atinși indicatorii de eficiență energetică. Totodată, pe perioada implementării, beneficiarului i-a fost asigurată asistența tehnică ce a inclus raportul de audit energetic, elaborarea devizului de cheltuieli, expertiza documentației de deviz, expertiza tehnică a clădirii și servicii de supraveghere tehnică. Amintim că, Agenția pentru Eficiență Energetică este autoritatea administrativă în subordinea Ministerului Economiei și Infrastructurii și are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și a valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punct de vedere al mediului înconjurător și a schimbărilor climatice.