23 septembrie, s. Rogojeni, r-nul Șoldănești. A avut loc recepția finală a lucrărilor preconizate în contextul proiectului ,,Implementarea măsurilor de eficiență energetică în cadrul sistemului de iluminat public” din satul Rogojeni, r-nul Șoldănești. În cadrul proiectului se implementează măsura de modernizare/extindere a sistemului de iluminat public (SIP), utilizând 41 corpuri de tip LED cu puterea de 39 W și 32 corpuri de tip LED cu puterea de 75 W, inclusiv echipamentul/utilajul necesar pentru crearea infrastructurii în vederea funcționării SIP. Proiectul este susținut în cadrul Apelului de Propuneri de Proiecte nr. 5, în domeniul eficienței energetice adresat solicitanților de finanțare din sectorul public. Valoarea totală a proiectului constituie  575 519 lei. Pe perioada implementării, beneficiarului i-a fost asigurată asistența tehnică ce a inclus raportul de audit energetic, elaborarea devizului de cheltuieli, expertiza documentației de deviz, expertiza tehnică a clădirii și servicii de supraveghere tehnică. Amintim că, Agenția pentru Eficiență Energetică este autoritatea administrativă în subordinea Ministerului Economiei și Infrastructurii și are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și a valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punct de vedere al mediului înconjurător și a schimbărilor climatice.