1 septembrie, com. Răzeni, r-nul Ialoveni. A avut loc recepția finală a lucrărilor preconizate în cadrul  proiectului „ Implementarea măsurilor de eficiență energetică la Instituția Publică Liceul Teoretic „Ion Pelivan”, din s. Răzeni, r-nul Ialoveni. În cadrul proiectului au fost implementate următoarele măsuri de eficiență energetică: Izolarea termică a pereților exteriori cu suprafața totală de 3 673,71 m2 ; Izolarea termică a plafoanelor spațiilor neîncălzite, supuse umidității cu suprafața totală de 1 090,00 m2. Proiectul a fost susținut în cadrul Apelului de Propuneri de Proiecte nr. 3, în domeniul eficienței energetice și valorificării surselor de energie regenerabilă adresat solicitanților de finanțare din sectorul public. Valoarea totală a proiectului constituie 2 208 051,34 lei. Pe perioada implementării, beneficiarului i-a fost asigurată asistența tehnică ce a inclus raportul de audit energetic, elaborarea devizului de cheltuieli, expertiza documentației de deviz, expertiza tehnică a clădirii și servicii de supraveghere tehnică. Amintim că, Agenția pentru Eficiență Energetică este autoritatea administrativă în subordinea Ministerului Economiei și Infrastructurii și are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și a valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punct de vedere al mediului înconjurător și a schimbărilor climatice.