1 octombrie, com. Tohatin, mun. Chișinău. Colaboratorii Agenției pentru Eficiență Energetică au efectuat o vizită în teritoriu pentru constatarea lucrărilor efectuate în contextul proiectului ,,Reabilitarea termică a Gimnaziului nr.74  „Viorel Găină”, în cadrul căruia a fost izolată termic o suprafață de 1 668,00 m2 a pereților exteriori ai clădirii gimnaziului din comuna Tohatin, mun. Chișinău. Proiectul este susținut în cadrul Apelului de Propuneri de Proiecte nr. 3, în domeniul eficienței energetice și valorificării surselor de energie regenerabilă adresat solicitanților de finanțare din sectorul public.

Valoarea totală a proiectului constituie 1 193 404,80 lei.

Totodată, este de menționat că pe perioada implementării, beneficiarului i se asigură asistența tehnică ce include raportul de audit energetic, elaborarea devizului de cheltuieli, expertiza documentației de deviz, expertiza tehnică a clădirii și servicii de supraveghere tehnică.

Lucrările au fost finisate în iulie 2018. Procedura de recepție finală are loc la 2 ani de la finisarea lucrărilor, care mai e numită perioada de garanție. După expirarea acestei perioade, reprezentanții Agenției pentru Eficiență Energetică verifică starea clădirii și calitatea lucrărilor executate,  pentru a stabili dacă au fost atinși indicatorii de eficiență energetică.

Amintim că, Agenția pentru Eficiență Energetică este autoritatea administrativă în subordinea Ministerului Economiei și Infrastructurii și are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și a valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punct de vedere al mediului înconjurător și a schimbărilor climatice.