11 martie, Chișinău. Un dispozitiv de dezinfectare a mâinilor cu senzor alimentat de un sistem solar fotovoltaic a fost instalat  în incinta IMSP Spitalul Clinic Municipal de copii nr. 1, din municipiul Chișinău, unde anual sunt tratați peste 7000 de copii. Instalația a fost procurată în cadrul proiectului ,,Îmbunătăţirea procesului de gestionare a procedurilor de dezinfectare a locurilor publice prin instalarea sistemelor autonome de dezinfectare”. Contractul de grant a fost semnat în cadrul Apelului de Propuneri de Proiecte nr. 7, în domeniul Surselor de energie regenerabilă privind promovarea tehnologiilor de valorificare a energiei solare prin finanțarea Proiectelor Demonstrative. Valoarea totală a grantului constituie 115 000 lei. Proiectul prevede ca sistemul solar autonom, amplasat  la intrarea centrală a spitalului şi format din aparatul de dezinfectare a mâinilor (smart hand sanitizer) alimentat de un sistem solar fotovoltaic care este montat pivot în secţiunea interioară a cadrului principal a distribuitorului şi care dispune de pungi de depozitare a lichidului de dezinfectare să devină soluţia optimă pentru instituţiile publice, în acest caz pentru IMSP Spitalul Clinic Municipal de copii nr. 1. Aparatul conţine, de asemenea, un recipient de pulverizare cu aerosoli pentru pulverizarea unei cețe de igienizare în mediul ambiant după ce aparatul a distribuit lichidul de igienizare pe mâini. Sistemul conţine date importante care ar permite monitorizarea instalaţiei şi gestionarea ei mai eficientă de la distanţă. Sistemul dispune de un distribuitor automat de dezinfectant echipat cu un senzor care se activează automat atunci când mâinile sunt plasate sub duza de dozare cu cantitatea corectă (setată) de lichid. Datorită comunicării şi sistemului de gestionare la distanţă, dispozitivul colectează şi transmite automat informaţiile despre cantitatea de lichid din sticlă, ceea ce permite menţinerea rezervorului mereu umplut. Acest smart hand sanitizer cu o putere de circa 45 W va genera suficientă electricitate pentru a asigura pe deplin autonomia de funcţionalitate 24/24 pe perioda întregului an. Sistemul va genera energie 36,48 kWh anual, sau aproximativ 81,35 MDL, reducând emisiile de C02 cu 0,026 tone pe an. Amintim că, Agenția pentru Eficiență Energetică este autoritatea administrativă în subordinea Ministerului Economiei și Infrastructurii și are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și a valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punct de vedere al mediului înconjurător și a schimbărilor climatice.