IMG_6791În Moldova există un şir de brănduri autohtone, care se evidenţiază prin originalitate şi funcţionalitatea sa. Avem o mulţime de talente creatoare care necesită inspiraţie şi stabilitate financiară, pentru a avea posibilitate să- şi continue activitatea în domeniu Fashion.

Un exemplu elocvent ar fi şi evenimentul din data de 11 septembrie 2015 „Fashion Night”, în care peste 20 de designeri autohtoni au demonstrat iscusinţa şi caracterul perfecţionist în perspectivă. În acest context, menţionăm că în centrul capitalei se află Shop-ul Kupper’s Stori, cu o atmosferă deosebită şi personal bine instruit, proprietar fiind Stela Albu, ne mândrim cu succesul său şi venim cu mulţumire pentru colaborare. Proiectul- „Fashion. Power. Reality” işi propune să scoată în evidenţă ceea ce este frumos în raport cu necesităţile ţării noastre, care sunt atuurile şi carenţele ţării privită din aspectul estetic.

O necesitate bazică ar fi ca populaţia ţării să cunoască şi să întrebuinţeze informaţiile esenţiale despre bunele maniere, aspectul etic al comportamentului în societate cât şi cu acei dragi.  Pentru aceasta avem la dispoziţie o mulţime de surse informaţionale atât în lumea virtuală cât şi în lumea cărţilor, bibliotecile care sunt deschise pentru noi cu scopul de a ne perfecţiona cunoştinţele şi îmbunătăţi calitatea vieţii. În acest context menţionăm că biblioteca „B. P. Haşdeu” de pe bulevardul- Şt. Cel Mare şi Sfânt 148, din Chişinău, ne aşteaptă în fiecare zi cu o varietate de surse informaţionale, totodată aici se organizează şi trainingu-ri pe diferite tematici sociale care se evidenţiază prin caracterul europenizat.

SUNTEM PENTRU VIITORUL FRUMOS AL ŢĂRII.

În ediţia următoare continuăm…

Model manager: Irina Mili

Fotograf: Denis Patraş

Redactor: Irina Molocenco

 Style: Kupper’s Stori

Locaţie: Biblioteca  B.P. HAŞDEU din Chişinău

Exclusiv pentru revista  MOLDOVA ÎN PROGRES, în  colaborare cu domnul Luigi Savoia.