Agenţia Japoneză pentru Cooperare Internațională (JICA) este interesată în aprofundarea cooperării bilaterale cu Universitatea Tehnică a Moldovei şi este deschisă pentru realizarea unui nou program ce contribuie la consolidarea dezvoltării resurselor umane industriale avansate în Republica Moldova prin educația inginerească în stil japonez, incluzând metodele de predare, curricula, colaborarea universitate-industrie-guvern etc.

Acest subiect a fost discutat la întrevederea prorectorului responsabil pentru probleme financiare și relații internaționale, Daniela POJAR și a șefului serviciului relații internaționale, Cristina EFREMOV, cu reprezentatul rezident al Agenţiei Japoneze pentru Cooperare Internaţională (JICA), cu reședința în Ucraina, SUGIMOTO Satoshi și coordonatorul tehnic JICA în Moldova, Mariana STRATULAT.

În cadrul ședinței s-a discutat implementarea proiectului de cooperare tehnică „Development of Advanced Industrial Human Resource through Japanese Style Engineering Education”, prin intermediul JICA, precum și stabilirea unor noi parteneriate bilaterale cu diferite universități din Japonia.

Daniela POJAR a apreciat sprijinul acordat Universității Tehnice a Moldovei de către JICA, fapt ce contribuie la aprofundarea şi fortificarea bunelor relaţii de colaborare dintre Republica Moldova și Japonia privind implementarea proiectelor de cooperare tehnică JICA în Republica Moldova, precum și stabilirea unei cooperări bilaterale viitoare cu universitățile din Japonia.

Interlocutorii au fost unanimi în opinia potrivit căreia cooperarea tehnică din partea JICA este mereu oportună pentru a valorifica la maxim oportunitățile oferite în cadrul proiectelor.