Vicedirectorul Agenţiei pentru Eficienţă Energetică, Eugen Gîrlea a vizitat raioanele Străşeni, Rezina şi Criuleni, în cadrul campaniei de informare ,,Eficiența energetică, auditul energetic și achizițiile eficiente – prioritate a autorităților publice locale”. Astfel, în incinta consiliilor raionale au fost instalate panouri  informative accesibile oricărui locuitor din regiune.

Preşedintele raionului Străşeni, Nicolae  Sârbu și-a exprimat gratitudinea față de AEE pentru susţinerea oferită. „Domeniul eficientizării energetice este foarte actual. La momentul de față, noi suntem plenar implicaţi în implementarea  mai multor proiecte  de eficiență energetică în raionul Strășeni. Unul dintre ele este la Liceul Teoretic ,,Ion Vatamanu”, în valoare de 22 milioane lei. Suntem în proces de  elaborare a proiectelor de eficiență energetică pentru spitalul raional, care va cuprinde măsuri de eficientizare cum ar fi: anvelopa clădirii – vor fi izolate trei blocuri cu vată minerală, schimbarea acoperișurilor, sistemele de încălzire, sistemul de ventilare, sistemul energetic”, a spus demnitarul.

„Cât priveşte  colaborarea cu AEE, pot spune că este  una foarte fructuoasă. Primim foarte mult suport metodologic și în viitor sperăm să menținem o bună colaborare. Recent, împreună cu reprezentanții Agenției am identificat un șir de clădiri care sunt posibil de renovat prin intermediul fondurilor alocate de către Uniunea Europeană pentru Guvernul RM prin intermediul Agenției de Eficiență Energetică. Fapt pentru care suntem foarte recunoscători”, a precizat Nicolae Sârbu.

La Rezina, Preşedintele raionului, Valeriu Ciorici, a apreciat iniţiativa, precizând că va îndemna locuitorii să se informeze mai mult despre eficienţa energetică. „Este o inițiativă foarte bună. Oamenii  solicită deseori informații ce țin de domeniul eficienţei energetice. Acum vom avea posibilitatea să le oferim mai multă informaţie. Vă mulțumim, vă urăm succes și sperăm la o colaborare cât mai bună pe viitor. Sunteți o echipă bravo”, a spus Valeriu Ciorici.

Preşedintele raionului Criuleni,  Pavel Spânu a  menționat că eficienţa energetică este un subiect de care ar trebui să se ţină cont. Demnitarul a precizat că,  se vor depune eforturi ca la Criuleni oamenii să cunoască cât mai multă informaţie despre  eficiența energetică, auditul energetic și achizițiile eficiente. „Vreau să vă mulțumesc pentru  susținerea proiectului de construcție a Parcului fotovoltaic în raionul Criuleni. Se lucrează din plin, astfel termenii sunt respectați. Sperăm ca, în 6 luni și nu în 8, cum s-a convenit, să-l finalizăm. Mizăm pe suportul AEE și post construcție, când vom începe a produce propria energie verde”, a precizat demnitarul.

La rândul său, vicedirectorul AEE a mulţumit conducerii raionului pentru colaborare şi implicare. „Datorită interesului Dvs. faţă de eficienţa energetică  putem contribui atât la securitatea aprovizionării cu energie, cât şi la durabilitatea mediului înconjurător”, a spus Eugen Gîrlea.

Campania se desfășoară  în perioada iunie – august 2021,  în toate centrele raionale ale Republicii Moldova și UTA Găgăuzia. Scopul acesteia este  diseminarea informației prin intermediul autorităților publice locale, despre eficiența energetică, auditul energetic și achizițiile eficiente.

Menționăm, că AEE are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și a valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punct de vedere al mediului înconjurător și a schimbărilor climatice.