3 martie, s. Speia, r-nul Anenii Noi. Colaboratorii Agenției pentru Eficiență Energetică au efectuat o vizită în teritoriu pentru constatarea lucrărilor efectuate în cadrul proiectului,,Reabilitarea termică a grădiniței de copii ,,Scufița Roșie”, din s. Speia, raionul Anenii Noi. Contractul de grant a fost semnat în cadrul Apelului de Propuneri de Proiecte nr. 1 în domeniul Eficienţei Energetice şi valorificării Surselor de Energie Regenerabilă.

În cadrul proiectului se implementează următoarele măsuri de eficiență energetică:

–         Izolarea termică a pereților exteriori cu suprafața totală de  1780 m2;

–         Înlocuirea ferestrelor exterioare cu suprafața totală de 476 m2;

–         Izolarea termică a tavanului cu suprafața de 1414 m2;

–         Eficientizarea sistemului de iluminat interi

Valoarea totală a grantului constituie 2 940 150,85 lei. Totodată, pe perioada implementării, beneficiarului i se asigură asistența tehnică ce include raportul de audit energetic, elaborarea devizului de cheltuieli, expertiza documentației de deviz, expertiza tehnică a clădirii și servicii de supraveghere tehnică. Menționăm, că Agenția pentru Eficiență Energetică (AEE) are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și a valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punct de vedere al mediului înconjurător și a schimbărilor climatice.