Clădirea Liceului Teoretic „Prometeu” din satul Grozești, raionul Nisporeni a fost renovată cu suportul Agenției pentru Eficiență Energetică, proiectul fiind susținut în cadrul Apelului de Propuneri de Proiecte Pilot. La 21 februarie 2023, a avut loc recepția la finalizarea lucrărilor preconizate în cadrul proiectului „Reabilitarea termică a Instituției Publice Liceul Teoretic „Prometeu”, din satul Grozești, raionul Nisporeni. Valoarea totală a proiectului constituie 5 820 861 lei, contribuția beneficiarului fiind de 1 938 929 lei, iar contribuția Agenției, de 3 881 932 lei. În acest sens, au fost întreprinse acțiuni de eficiență energetică, precum: înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare cu suprafața totală de 37,8 m2, izolarea termică a pereților exteriori cu suprafața totală de 2 471,00 m2 și construcția centralei termice pe gaz natural cu puterea totală de 174 kW. Agenția pentru Eficiență Energetică are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și a valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punct de vedere al mediului înconjurător și al schimbărilor climatice.

Web: www.aee.gov.md