În cadrul Conferinței Științifice Internaționale „Tehnologii moderne: actualitate și perspective”, desfășurată în cadrul SĂPTĂMÂNII ȘTIINȚEI, organizate de Academia de Științe a Moldovei și dedicate celei de-a 30-a aniversări de la proclamarea independenței Republicii Moldova, împlinirii a 60 de ani de la fondarea AȘM și a 75 de ani de la crearea primelor instituții științifice de tip academic, rectorul Universității Tehnice a Moldovei, prof. univ. dr. hab. Viorel BOSTAN, a prezentat rezultatele obținute de către cercetătorii UTM în cadrul proiectelor de cercetare.

Într-o amplă comunicare pe tema: „Simulări pe modele matematice în ingineria produselor de mecanică fină: minitransmisii precesionale, sisteme de conversie, satelitul universitar TUMnanoSAT”, rectorul UTM Viorel BOSTAN a venit cu detalii importante la fiecare din compartimentele abordate.

Referindu-se la elaborarea satelitului universitar TUMnanoSAT, d-sa a venit cu lux de amănunte privind crearea laboratoarelor de cercetare, experimentare: elaborarea și fabricarea satelitului propriu-zis; crearea infrastructurii terestre de control și monitorizare a zborului pe orbită a satelitului. În descrierea acestei elaborări de anvergură a UTM de la idee până la realizarea acesteia în produs industrial, au fost reflectate etapele succesive ale procesului industrial, pornindu-se de la ideea în sine și elaborarea Caietului de sarcini; cercetarea teoretică; calculul, proiectarea, fabricarea și cercetarea experimentală a mostrei experimentale; proiectarea și fabricarea mostrei produsului industrial; fabricarea standurilor experimentale; cercetarea experimentală a mostrei produsului industrial; fabricarea seriei „0” și cercetarea acesteia în condiții reale până la etapa producerii în serie.

Descrierea a inclus și detalii importante la compartimentul „Știința computațională și tehnologii digitale”, incluse în Caietul de sarcini și realizate pe parcurs, cum ar fi modelarea matematică, simularea-proiectarea computațională pe modele virtuale și tehnologiile industriei 4.0.

Raportul de analiză structurală a TUMnanoSAT a fost realizat conform cerințelor JAXA JX-ESPC-101132-D (JEM Payload Accommodation Hanbook-Vol.8 Small Satellite Deployment Interface Control Document) și JMX-2011303E (Structure Verification and Fracture Control Plan for JAXA Selected Small Satellite Released from J-SSOD) și a inclus analize privind frecvența proprie, sarcina statică, elemente de fixare, identificarea componentelor critice etc.

În cadrul conferinței moderate de către acad. Ion TIGHINEANU, m.c. Svetlana COJOCARU au evoluat cu prezentări prof. Hiroshi AMANO, Laureat al Premiului Nobel în Fizică (2014), Japonia – „Profitul economic al edificării societății energiei regenerabile” / „Economical profit of establishing a renewable energy; prof. Klaus MAINZER, președinte al Academiei Europene de Științe și Arte (cu sediul la Salzburg, Austria) – „Inteligența Artificială: Actualitate și Perspective” / „Artificial intelligence: present status and future prospects”; acad. Julian REVALSKI, președinte al Academiei de Științe din Bulgaria – „Programul național al Bulgariei pentru dezvoltarea inteligenței artificiale până în 2030” / „Bulgaria’s National Program for the Development of Artificial Intelligence until 2030”; acad. Aurelian GULEA, Republica Moldova – „Materiale avansate în terapia cancerului” / „Advanced materials in cancer therapy”.

Evenimentul a putut fi urmărit în transmisiune live pehttps://youtu.be/NQSxgJa0a-E

Lansată pe 7 iunie 2021, SĂPTĂMÂNA ȘTIINȚEI la AȘM are o agendă extinsă, care include o serie de evenimente; între care Conferința științifică comună a AȘM și Academiei Române „Cercetări științifice în contextul provocărilor secolului XXI” și Simpozionul internațional „Studiul artelor în context european” (8 iunie); Conferința științifică națională cu participare internațională „100 de ani ai Insulinei” (9 iunie), Conferința Științifică Internațională „Tehnologii moderne: actualitate și perspective” și Simpozionul Secției Științe Exacte și Inginerești (10 iunie) și se va încheia cu o ședință festivă a Adunării Generale a Academiei de Științe a Moldovei (11 iunie) și o ședință festivă a membrilor AȘM la Sala cu Orgă (12 iunie), cu participarea reprezentanții mediului academic din țară și de peste hotare.