8 aprilie, s. Semeni, com. Zagarancea, r-nul Ungheni. A avut loc recepția lucrărilor efectuate în cadrul proiectului „Reabilitarea termică a clădirii Căminul Cultural” din satul Semeni, comuna Zagarancea, din raionul Ungheni. Proiectul este susținut în cadrul Apelului de Propuneri de Proiecte Pilot.

În cadrul proiectului au avut loc următoarele acțiuni de eficiență energetică:
– Înlocuirea ușilor exterioare cu suprafața totală de 6,43 m2;
– Izolarea termică a pereților exteriori cu suprafața totală de 248 m2;
– Construcția centralei termice pe biomasă cu puterea totală de 50 kW;
– Izolarea termică a acoperișului de tip tranșant cu suprafața de 198,75 m2.
Valoarea totală a proiectului constituie 1 256 180 lei.    

Totodată, pe perioada implementării, beneficiarului i se asigură asistența tehnică ce include raportul de audit energetic, elaborarea devizului de cheltuieli, expertiza documentației de deviz, expertiza tehnică a clădirii și servicii de supraveghere tehnică. Reamintim că, Agenția pentru Eficiență Energetică este autoritatea administrativă în subordinea Ministerului Economiei și Infrastructurii și are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și a valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punct de vedere al mediului înconjurător și a schimbărilor climatice.