Interviul cu Stanislav Ruru, Director General al Agenției Turismului a Republicii Moldova

În ce măsură a contribuit turismul pentru succesul anului 2017? La nivel mondial, anul 2017 a fost un an excepțional datorită desemnării de către Organizația Națiunilor Unite drept ,,Anul Internațional al Turismului Durabil pentru Dezvoltare”. Acest lucru a mobilizat și consolidat întreaga lume, demonstrând încă o dată că TURISMUL reprezintă nu doar oportunitatea de a călători, de a cunoaşte diverse popoare, de a descoperi culturi și continente, dar și de a crea conexiuni menite să ofere securitate și siguranță vieții.

Ce a însemnat anul 2017 pentru industria turistică moldovenească? Un progres sau un regres? Consider că, pentru industria turistică moldovenească acest an a fost unul remarcabil, deoarece munca enormă efectuată de specialiștii în domeniu, lucrul în echipă și dorinţa de a exploata împreună și unit potenţialul de cooperare, s-au încununat cu succes.

A reușit Moldova să depășească stereotipurile și să infirme statutul său de „cea mai nevizitată și neinteresantă destinație turistică”?  R. Moldova a depășit cu brio această etapă. În acest an a crescut enorm vizibilitatea turistică a țării, fapt declarat atât de experții străini, cât și de sondajele internaționale.

Tot dacă este vorba despre un progres în industria turistică a Republicii Moldova, există și date exacte care confirmă această creștere? Anul acesta, Republica Moldova a fost clasată pe locul cinci în lume, ca țară care înregistrează cea mai rapidă creștere a numărului de călători în scop turistic (cu apr.30%). Dacă în anul 2013, cel mai cunoscut ghid pentru călători ,,Lonely Planet” menționa Moldova ca fiind cea mai nevizitată țară din Europa, atunci în 2017 țara noastră a fost clasată în top zece destinații recomandate.

Ce evenimente remarcante s-au produs în anul 2017 în domeniu și ce contribuție au avut acestea pentru dezvoltarea turismului moldovenesc? Evenimentul care a creat, anul acesta o rezonanță internațională, a fost desfășurarea, în premieră, la Chișinău, în luna iunie, a Reuniunii Comisiei Regionale a Organizației Mondiale a Turismului pentru Europa, în cadrul căreia a fost prezent secretarul general al OMT, E.S. Taleb RIFAI, peste 40 de miniștri și conducători ai autorităților de turism din Europa. Evenimentul a fost mediatizat pe larg în presa internațională prin susținerea oferită de către CNN International. Evenimentul a avut un impact pozitiv asupra imaginii Republicii Moldova ca destinație turistică.

Ce anume determină turiștii să viziteze anume Republica Moldova și nu o oarecare altă țară din Europa? În primul rând, o atracție turistică este renumele Republicii Moldova în domeniul Vinicol. Țara noastră a fost desemnată ,,Capitala Mondială a Turismului Vinicol” a anului 2018. Acest lucru se datorează faptului că Republica Moldova a fost aleasă să găzduiască în septembrie, cea de-a III-a Conferință Globală a Turismului Vinicol.

Ce date ne puteți prezenta în ceea ce privește implicarea culturală a țării? Anul acesta, R. Moldova a înregistrat un număr record de participare cu stand de țară la 9 expoziții și târguri turistice internaționale, iar pentru anul 2018 ne propunem să participăm și mai calitativ la 12 expoziții.

 

Care au fost rezultatele de succes ale anului 2017, obținute în domeniul turismului, la nivel administrativ? Guvernul și Parlamentul a sprijinit industria printr-un șir de acțiuni, care imediat a și dat rezultate:

 • Abolirea regimului de vize cu țări precum Emiratele Arabe Unite, Qatar, Kuweit și facilitarea regimului de vize pentru cetățenii Chinei;
 • Minimizarea actelor permisive și a numărului de organe cu funcții de control;
 • Majorarea și diversificarea rutelor directe avia;
 • Crearea Fondului de Subvenționare în valoare de 20 mln. lei anual pentru fermieri doritori de a se lansa în turismul agricol;
 • Simplificarea procedurii de construcție a pensiunilor rurale pe terenuri agricole;
 • Comercializarea pachetelor turistice în afara oficiului permanent;
 • Repararea capitală a unor obiective culturale și a unor drumuri de importanță națională;
 • Lansarea discuțiilor pe platforma Consiliului economic pe lângă Prim-ministru a două proiecte importante de reformă a politicii fiscale față de turism, și anume micșorarea TVA la cazare pînă la 8% și substituirea taxei locale de cazare cu un nou principiu popular în Europa de city tax;

În ce măsură s-au manifestat partenerii strategici în anul 2017? Activitatea partenerilor strategici: a agențiilor internaționale, ambasadelor, asociațiilor nonguvernamentale; este într-adevăr lăudabilă. Cele mai importante rezultate înregistrate anul acesta au fost:

 • Modernizarea a 7 pensiuni rurale din s-le.Tribujeni, Butuceni și Lalova;
 • Lansarea a două Centre de Informare Turistică la Chișinău și Tiraspol;
 • Organizarea a două Forumuri Internaționale tematice pe domeniul hotelier și al turismului receptor;
 • Lansarea primului Ghid Hotelier „Best Hotels of Moldova;
 • Lansarea primei aplicații mobile ,,Moldova Wine Route”;
 • Instalarea Panoului informativ-turistic la Portul Giurgiulești;
 • Organizarea a multor tururi informative pentru jurnaliști și blogheri străini care au promovat activ destinațiile turistice moldovenești în mediul on-line, TV și presă.

Ce număr de vizitatori a înregistrat Moldova anul acesta? Anul acesta, numărul sosirilor vizitatorilor străini in Moldova a depășit cifra de 3 mln. 400 mii. Mari realizări pentru turism au reprezentat cele două spoturi video turistice tematice, cele peste 40 de structuri noi de cazare date în exploatare etc.

Și totuși, care ar fi lagunele sau puntele slabe ale sferei turistice din Republica Moldova? Consider că o atenție deosebită solicită infrastructura încă slab dezvoltată, lipsa viziunilor și strategiilor de dezvoltare a domeniului la nivel local, starea deplorabilă a unor obiective de valoare cultural-turistică și a căilor de acces la ele, promovarea insuficientă a destinațiilor, insuficiența ghizilor de turism, concurența neloaială la serviciile de cazare, și altele. Aceste restanțe merită a fi evidențiate, pentru a fi remediate și pentru a menține dinamica pozitivă de dezvoltare a sectorului.

În ce mod vă propuneți să îndepliniți toate obiectivele stabilite pentru anul 2018? Doar printr-o consolidare a tuturor factorilor de decizie, prin spiritul de echipă, prin respect, atitudine, perseverență și profesionalism, industria turistică moldovenească va înregistra reușite și mai remarcabile.

Agenția Turismului a Republicii Moldova
șos. Hîncești, 53 – mun.Chișinău, MD- 2028, Republica Moldova
Anticamera tel./fax (373) 22 226 634 – e-mail: info@turism.gov.md