Pe data 27 ianuarie, în premieră pentru Republica Moldova, în raionul Ștefan Vodă a fost inaugurată Camera de examinare a datelor. 

Aceasta este localizată și gestionată de către Direcția Generală Asistență Socială și Protecția Familiei, care este în administrarea Consiliului raional Ștefan Vodă. Camera de examinare a datelor este creată în cadrul proiectului Date pentru Impact (D4I), finanțat de Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și implementat de Palladium, membru al consorțiului condus de Universitatea Carolina de Nord, Chapel Hill. Camera de examinare a datelor are scopul să faciliteze examinarea regulată, țintită și în timp util a datelor disponibile despre refugiații care tranzitează sau locuiesc în Republica Moldova, raionul Ștefan Vodă. Aceasta funcționează în baza unor platforme tehnologice de analiză și vizualizare a datelor, care integrează și triangulează datele din mai multe surse. Obiectivul este de a consolida mecanismele de răspuns multidirecțional la diferite niveluri de sisteme de suport (social, educațional, medical, protecția copiilor etc.) pentru a facilita luarea deciziilor de către autorități și a îmbunătăți parcursul refugiaților și situația comunităților-gazdă. Camera de examinare a datelor este proiectată ca o sală polivalentă de analiză a datelor, cu proceduri standardizate, care vor asigura utilizarea acesteia și în alte scopuri de planificare strategică în paralel cu abordarea pentru a asigura o utilizare eficientă a sălilor după depășirea crizei refugiaților. În cadrul proiectului D4I, finanțat de USAID, sunt furnizate echipamente și, este elaborat un document de ghidare, inclusiv standarde de practică pentru utilizarea camerei, pentru examinarea datelor și luarea deciziilor. Experții      proiectului D4I  oferă suport prin organizarea instruirilor și acordarea mentoratului utilizatorilor în timpul întâlnirilor de examinare a datelor și luare a deciziilor.  

Alexei BUZU, Ministrul Muncii și Protecției Sociale: „Proiectul Date pentru impact, inclusiv inițiativa de a crea prima Cameră de examinare a datelor  ne va ajuta să înțelegem mai bine unde sunt problemele și insulele de performanță în domeniul protecției sociale ca să ajutăm la depașirea ostacolelor în prestarea  serviciilor. La momentul actual în Ștefan Vădă sunt circa 1000 de refugiați, dintre care peste 350 de copii. Această cameră de examinare a datelor vine să îmbunătățească procesul de luare a deciziilor în baza datelor și să prognozeze viitoarele intervenții în timp real. Aceasta platforma va permite abordarea  provocărilor din prezent multisectorială, la nivel comunitar și teritorial, pentru a răspunde necesităților beneficiarilor locali și a refugiaților.” 

Scott HOCKLANDER, Șeful Misiunii USAID Moldova: În urma invaziei devastatoare a Rusiei în Ucraina, mii de ucraineni – majoritatea femei și copii – au fugit trecând frontiera spre Moldova. Noua Cameră de examinare a datelor, creată cu suportul Proiectului USAID Date pentru Impact (D4I), va consolida abilitățile administrației locale de a gestiona fluxul de refugiați având o abordare bazată pe date, care răspunde nevoilor refugiaților, în același timp asigurând  că nu sunt uitate necesitățile comunității gazdă”. Din  februarie 2022, peste 636 mii de ucraineni au tranzitat Republica Moldova către țările din apropiere, inclusiv Polonia, România, Slovacia. Aproximativ 97.500  dintre ei au rămas în Moldova, dintre care 48% sunt copii (UNHCR, date din 02 decembrie 2022). Camera de examinare a datelor din raionul Ștefan Vodă va funcționa ca o platformă de analiză și vizualizare a datelor bazată pe tehnologii ce integrează date din mai multe surse: registrele de refugiați ale raionului, registrele centrelor de plasament a refugiaților, registrele serviciilor raionale, bazele de date din Punctele Albastre de la frontieră, bazele de date ale organelor de poliție, ICNUR (UNHCR), sistemele informaționale ”UAHelp” și aid.md ale MMPS. 

Vasile Maxim, Președintele raionului Ștefan Vodă: „Încă din primele zile ale războiului, raionul nostru a primit un număr mare de refugiați care au necesitat asistență și îndrumare. Pentru a utiliza judicios resursele raionului, care au fost suprasolicitate, am avut nevoie de date și informații veridice pentru a fi analizate în cadrul comisiilor organizate la nivel raional. A fost destul de dificil să dispunem de aceste date în timp real pentru luarea unor decizii operative. De aceea, Camera de examinare a datelor care se inaugurează în raionul nostru va facilita accesul decidenților la date și analize utile în vederea gestionării mai eficiente a fluxului de refugiați, precum și a planificării acțiunilor necesare pentru a face față provocărilor actuale legate de criza energetică, situația demografică, situația pandemică”.   

Camelia GHEORGHE, Directoarea proiectului USAID „Date pentru Impact” (D4I), Palladium International: Rolul nostru este de a oferi suport Guvernului și partenerilor săi de la nivel central și local pentru a răspunde provocărilor create de criza refugiaților. Prin generarea de date utile, consolidarea capacităților de analiză și promovarea unei culturi a utilizării datelor, dorim să sprijinim autoritățile centrale și locale în a lua cele mai bune decizii pentru a îmbunătăți viața refugiaților ucraineni, aflați în prezent în Republica Moldova, și a comunităților-gazdă.”      

Proiectul D4I urmărește valorificarea puterii datelor în beneficiul copilului prin întărirea capacității autorităților publice centrale și locale de a lua decizii bazate pe evidențe, care să răspundă eficient priorităților din domeniul protecției copilului. De asemenea, proiectul sprijină generarea de date și utilizarea acestora pentru abordarea eficientă a necesităților refugiaților ucraineni, inclusiv a copiilor și familiilor cu copii. D4I în Republica Moldova a demarat în luna februarie 2020 și este realizat în parteneriat cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS), Agenția Națională Asistență Socială (ANAS), Structurile Teritoriale de Asistență Socială (STAS), universitățile și colegiile tehnice.

     

Mai multe detalii despre proiect, găsiți aici  https://www.data4impactproject.org/countries/moldova/