Universitatea Tehnică a Moldovei și-a prezentat, astăzi, viziunea privind un parteneriat cu Republica Uzbekistan și a propus o colaborare conturată pe posibilitatea înmatriculării cetățenilor din Republica Uzbekistan pentru a urma studii în Republica Moldova la toate cele trei cicluri universitare: Licență, Master și Doctorat.

Acest fapt a fost confirmat de către primul secretar-consul al Ambasadorului Republicii Uzbekistan la Kiev – Bakhodir IBRAGIMOV, care și-a exprimat deschiderea pentru ca Universitatea Tehnică a Moldovei să conlucreze cu universitățile din Republica Uzbekistan cu scopul de a înmatricula tinerii studenți din Republica Uzbekistan la Universitatea Tehnică a Moldovei.

La întrevedere au participat Daniela POJAR, prorector UTM pentru probleme financiare și relații internaționale, Cristina EFREMOV, șef Serviciu Relații Internaționale, și Radu MELNIC, șef Centrul Universitar de Informare și Ghidare în Carieră, care de câțiva ani este și secretarul responsabil al Comisiei de Admitere, UTM.

Numărul mare de absolvenți ai liceelor din Republica Uzbekistan (în jur de un milion) denotă că aceștia nu pot fi în totalitate înmatriculați în universitățile naționale. De aceea, faima și succesul Universității Tehnice a Moldovei le-a captat interesul pentru dezvoltarea cooperării și necesitatea abordării în viitor a unui parteneriat consolidat. Acesta este un moment-cheie în care cooperarea dintre Republica Moldova și Republica Uzbekistan capătă un nou impuls.

Domnia sa, primul secretar-consul al Ambasadorului Republicii Uzbekistan la Kiev, Bakhodir IBRAGIMOV, intenționează să prezinte oficial universităților din Republica Uzbekistan informația cu privire la admiterea studenților din țara lor la Universitatea Tehnică a Moldovei.

Ne exprimăm încrederea că deschiderea și susținerea reciprocă vor constitui pilonii cooperării dintre țările noastre și ai viitorului parteneriat.