Revista științifică Journal of Social Sciences, fondată în anul 2018 de Universitatea Tehnică a Moldovei, se regăsește în lista celor 5 reviste științifice din Republica Moldova, indexate în anul 2020 în cea mai cotată bază de date a revistelor ce au aprobat politici de acces deschis la publicații – DOAJ (Directory of Open Acces Journals).

Direcția evaluare în cercetare și inovare a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare – ANACEC și Comisia de evaluare, clasificare și monitorizare a revistelor a organizat un webinar dedicat procesului de evaluare a revistelor în Republica Moldova, în cadrul căruia cei peste 90 de participanți (redactori-șefi ai revistelor științifice, responsabili de pregătirea dosarelor de evaluare a revistelor) au examinat „Aspecte privind evaluarea revistelor în Republica Moldova”. S-a menționat: pe parcursul anului 2020 alte 5 reviste științifice din Republica Moldova au fost indexate în cea mai cotată baza de date a revistelor ce au aprobat politici de acces deschis la publicații – DOAJ (Directory of Open Acces Journals):

– Arta Medica;
– Buletinul științific al US „B.P. Hașdeu” din Cahul, seria „Științe Sociale”;
– Journal of Social Sciences;
– Revistă de științe socio-umane;
– Studii Juridice Universitare.

Includerea în cadrul criteriilor de evaluare a revistelor științifice a indicatorilor de apreciere a accesului deschis la publicații a impulsionat, pe durata ultimilor ani, promovarea acestora în bazele de date internaționale specializate. Clasificarea celor 5 reviste științifice în DOAJ ne permite să conchidem că peste 60% din revistele științifice evaluate și clasificate la nivel național satisfac cerințele internaționale de asigurare a accesului deschis la publicațiile preluate. 35 de reviste din Republica Moldova sunt în DOAJ. Revista „Journal of Social Sciences” – https://jss.utm.md/ (redactor-șef: prof. univ., dr. hab. Larisa BUGAIAN) are ca domenii principale arta și designul; pedagogia și psihologia; sociologia; filosofia; istoria; filologia și lingvistica; managementul bibliotecar și al informației; economia și managementul; finanțele și contabilitatea; marketing și logistica; politica economiei și politicile economice; dreptul și legislația. Având o periodicitate trimestrială (4 numere anual), revista constituie o importantă platformă pentru cercetătorii care își propun să abordeze noi probleme în domeniul științelor umaniste și științelor sociale.