Rezolutia congresului V al Diasporei Final- (1)Constatând că rolul Diasporei în dezvoltarea economică, socială și politică a Republicii Moldova este tot mai important  și vizibil; Exprimând  întreaga susținere a  diasporei pentru orientarea statului spre integrarea europeană a Republicii Moldova și spre reforme  eficiente; Apreciind intenția guvernului de a institui în cel mai scurt timp Biroul pentru Relații cu Diaspora în cadrul Cancelariei de stat; Apreciind eforturile administrației  și ale asociațiilor diasporei,  întreprinse în ultimii doi ani de după Congresul IV, de a consolida un parteneriat sincer și deschis Republica Moldova – Diaspora; Considerând că acțiunile comune ale Diasporei, guvernului și ale Organizației Internaționale pentru Migrație, precum Programul-Pilot de Atragere a Remitențelor în Economie „PARE 1+1”, Studiul „Cartografierea diasporei moldovenești în 4 țări europene de destinație”,  Campania de informare și sensibilizare „Nimeni nu e singur pe pământ”, pentru cetățenii moldoveni migranți în Italia, constituie un bun început de colaborare eficienta; Recunoscând că domeniul migrației și cel al colaborării dintre  diaspora și  stat necesită să fie cercetat și analizat în profunzime, diaspora având un potențial enorm, financiar, social și politic, încă  nevalorificat; Constatând că din  cele 7 sarcini trasate de comun acord în Rezoluția  Congresului IV al Diasporei din 14 octombrie 2010 doar 4 au fost parțial realizate;

Stabilind că astfel de fenomene negative precum corupția, lipsa reformelor eficiente în domeniul justiției, gestionării statului și economiei, instabilitatea politica, afectează serios procesul de revenire a migranților la baștină și de reintegrare a lor în viața economică, sociala și politica a societății, Reiterând determinarea diasporei  de a continua activitatea de consolidare a comunităților moldovenești de peste hotare, de a păstra limba română,  tradițiile și cultura națională, precum și de a contribui în măsura posibilităților la dezvoltarea economică socială și politică a Republicii Moldova prin participarea la programe și proiecte naționale și internaționale, Noi, delegații la Congresul V al Diasporei întruniți la 11-13 octombrie 2012 la Chișinău, consideram  că pentru  perioada  octombrie 2012 – octombrie 2014 este necesar să fie intreprinși următorii pași:

 1. Stabilirea unui sistem eficient de comunicare dintre Diaspora și instituțiile statului, inclusiv ambasadele Republicii Moldova, în procesul de desfășurare a activității cotidiene, precum și a programelor și proiectelor privind migrația.
 2. Implicarea asociațiilor Diasporei în procesul de instituire și activitate a Biroului de relații cu Diaspora cu participarea logistica și informațională a unor instituții relevante precum Organizația Internațională pentru Migrație, Departamentul Romanilor de Pretutindeni, Institutul Cultural Român, Organizația Internațională a Muncii, Fondul de Integrare Europeana   etc.
 3.  Susținerea creării unor Centre culturale în orașele cu o diasporă numeroasă, pe lângă care sa activeze grupuri ale oamenilor de cultura din Republica Moldova și din asociațiile diasporei din țările respective, în vederea organizării evenimentelor cu caracter cultural  în scopul  păstrării tradițiilor și obiceiurilor naționale și pentru promovarea  imaginii pozitive a Republicii Moldova în lume.
 4. Organizarea unor seminare de informare a membrilor asociațiilor diasporei din țările de destinație privind acordurile bilaterale încheiate de Republica Moldova.
 5. Elaborarea și implementarea  unor proiecte concrete ce vizează diaspora și fenomenul migrațional în Republica Moldova
 6. Coordonarea eficienta a proiectelor legate de diasporă pe diferite segmente de implementare a acestora.
 7. Implicarea diasporei în procesul de perfecționare a cadrului legislativ privind sistemul electoral în vederea asigurării dreptului la vot pentru cetățenii aflați în afara hotarelor Republicii Moldova
 8. Încheierea unor acorduri bilaterale în domeniul educației și culturii dintre Republica Moldova și tarile   cu o prezenta considerabila a diasporei.
 9. Organizarea donației de carte (manuale de limba și literatura romana, istorie, geografie) pentru asociațiile diasporei care se ocupa de educația copiilor.
 10. Instituirea unor Consuli onorifici acolo unde nu există ambasade ale Republicii Moldova și stabilirea unui mecanism funcțional de colaborare intre Ministerul afacerilor externe și integrare europeana cu consulii onorifici existenți.
 11. Introducerea unor lideri ai organizațiilor diasporei în delegațiile oficiale în timpul vizitelor demnitarilor moldoveni în străinătate.
 12. Stabilirea unui mecanism clar de colaborare permanenta dintre diaspora și administrație în vederea organizării congreselor  diasporei.

Chișinău, 12 octombrie 2012