11Într-o ţară cum ar fi Moldova, din modestele sale resurse economice, ne surprinde prin faptul că oferta culturală este atît de bogată şi de o calitate înaltă. Şi anume în ceea ce priveşte muzica. Pe lîngă Teatrul de Operă, al cărui afiş prezintă titluri ale repertoriului liric tradiţional (inclusiv cel italian), la Chişinău este prezentă muzica simfonică, cu programe foarte bine concepute de Filarmonica Naţională. Nu lipseşte însă nici muzica de cameră care îşi află locul la „Sala cu Orgă”, într-o clădire care datează din secolul XIX, de o frumuseţe şi eleganţă impunătoare, cu linii monumentale arhitecturale în stil neoclasic, dar care în interior expune decoruri pretenţioase şi frivole în stil rococo.

Pînă în anul 1974, aici se afla Banca de Stat. Abia în anii şaptezeci, un grup de intelectuali, prin sugerarea lui Timofei Gurtovoi (care fusese primul dirijor de orchestră recunoscut în acea perioadă), clădirea, cu aprobarea Administraţiei publice, între anii 1975 şi 1978, a fost reconstruiră şi transformată în Sală de Concerte. Instituţia beneficiază de fonduri care provin din bugetul Ministerului Culturii, dar şi prin susţinerea financiară a unei importante bănci locale. Direcţia Artistică este încredinţată dnei Larisa Zubco, care se îngrijeşte de programare cu un profesionalism inteligent şi perspicace. Cu excepţia lunilor de vară, calendarul spectacolelor acoperă aproximativ întregul an.

Cu ocazia zilelor de aniversare a marilor muzicieni (Mozart, Beethoven, Chopin …) publicul, ca de obicei numeros şi atent, are oportunitatea de a asista la audiţii rare cu concerte „monografice”, bine echilibrate şi foarte plăcute, cu participarea dirijorilor de orchestră şi a artiştilor de talie internaţională. Prin urmare, „Sala cu Orgă”, pe bună dreptate, poate reprezenta una din cele mai semnificative expresii culturale existente în Moldova.