_MG_5394Deschis la Centrul Expozițional ”C. Brâncuși”, în perioada 2-20 aprilie anul curent, Salonul profesorilor de Arte Vizuale , începe să devină o tradiție,  generând o solidaritate profesională firească și necesară ce stimulează dialogul și schimbul cultural pe plan național și internațional.

Aflat la ceea de a III-a ediție, Salonul profesorilor de Arte Vizuale, organizat de Eleonora Brigalda, doctor în studiul artelor, profesor universitar  și Ștefan Popa, lector superior, în anul acesta a beneficiat de susținerea Universității Pedagogice de Stat ”Ion Creangă”  și a Uniunii Artiștilor plastici din Republica Moldova.

Desfășurat sub semnul identității spirituale și ale valorilor perene, Salonul profesorilor de Arte Vizuale reunește peste 80 de profesori artiști plastici din care majoritatea sunt membri ai Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova și România.

 La vernisajul expoziției Salonul Profesorilor de Arte Vizuale au participat : Nicolae Chicuș, Rector al Universității Pedagogice de Stat ”Ion Creangă”,    Ghenadie Jalbă, Președinte al Uniunii Artiștilor Plastici  Liviu Hâncu, critic de arte și Ștefan Popa, artist plastic.

Vernisajul a fost onorat de prezența Ambasadorului Extraordinar și Plenipotențiar al Ungariei în Republica Moldova – Matyas Szilagyi; Ambasadorului Extraordinar și Plenipotențiar al Cehiei în Republica- Jaromir Kvapil , Domnul academician Valeriu Matei, director al Institutului Cultural Român ”Mihai Eminescu” de la Chișinău.

În cadrul expoziției au fost etalate opere de artă realizate de artiști plastici, cadre didactice din învățământul artistic universitar: Universitatea pedagogică de stat I.Creangă, Academia de muzică teatru și arte plastice, Universitatea Tehnică și Universitatea Liberă internațională unde activează profesori-artiști de înaltă ținută profesională:Veaceslav Fisticanu, Sergiu Fusu, Elena Grigorașenco, Ion Serbinov, Vasile Sitari, Ion Jabinschi, Svetlana Plaținda,  Ecaterina Ajder, Ivan Cavarnalî, Elena Pruteanu- Samburic, Elena Garștea, Ion Morărescu, Eleonora Brigalda, Ion Croitoru, Svetlana Șugjda, Vasile Grama, Iurie Puzdrovschi, Adrian Cucereavîi, Dmitrii Botnari, Liviu Hîncu, Vitalie Malcoci, Ion Merciuc, Petru Balan.

 Prezența învățământului artistic preuniversitar a fost  semnalată prin Colegiul de Arte Plastice ”A.Plămădeală”, Colegiul de Construcții , Liceul academic de arte plastice ”I.Vieru, Liceul Teoretic, Profil Arte ”Ion și Doina Aldea-Teodorovici, Liceul Teoretic Alexandru Ioan Cuza, Scoala de arte ” Șciusev”, Scoala de arte ”V.Poleacov” din Cișinău și Scoala de Arte Plastice din Ungheni în cadrul cărora de asemenea  activează profesori artiști plastici consacrați: Ghenadie Jalbă, Ștefan Popa, Sergiu Bădrăgan, Valentina Bobcova, Florina Breazu, Iraida Ciobanu, Raisa Cojocaru, Sergiu Galben, Anatol Ghimpu, Florintin Leancă, Lili Prisăcaru, Nina Șibaeva, Iurie Ursatîi, Valentin Vîrtosu.

În cadrul expoziției Salonului Profesorilor de Arte Vizuale au fost expuse opere de artă realizate atât de profesori artiști plastici reputați cu experiență de viață și creație cât și artiști plastici , cadre didactice ce sunt la început de cale. Tânăra generație de profesori, artiști plastici este prezentă în expoziție prin opere de artă semnate de: Cristina Chelaru, Oxana Țip, Elena Frunze, Adrian Moraru, Daniela Stucalova, Lucia Bobeica.

 Dialogul intercultural realizat anul acesta în cadrul Salonului a făcut ca prin comunicare directă să se realizeze un circuit relevant al valorilor din spațiul românesc. Schimbul intelectual-artistic a fost asigurat de Asociația Profesorilor de Arte Vizuale din Iași și în special de Coordonatorul Ofelia Huțul și colegele ei Maria Boz și Raluca Hreniuc. Anume lor li se datorează și faptul că pe simezele Centrului Expozițional ”C. Brâncuși” au fost etalate lucrări semnate de artiști –profesori din Iași, Vaslui, Galați, Brăila, Piatra-Neamț, Cluj etc. Acest schimb intelectual-artistic a format un climat valoric competitiv, un schimb colegial de idei vizând evoluția artei contemporane și a învățământului artistic în spațiul european.

În ediția curentă ne-am propus să aducem mai aproape de spectatori arta plastică prin intermediul muzicii.

Astfel, numerosul  public, prezent la vernisaj a avut prilejul să admire  o intervenție muzicală realizată de Valeri & jazz band în componența, Valeria Barbas ,Valeriu Culea și Veaceslav Pană, și Maria Serbinov, (la flaut), ambele muziciene-pictorițe, absolvente ale Academiei de Muzică Teatru și Arte Plastice, membre ale Uniunii Artiștilor plastici din Republica Moldova.

Diversă din punct de vedere tematic, al tehnicilor utilizate, cât și al tendințelor pe care le urmează artiștii în prezentarea mesajului, expoziția Salonului Profesorilor de Arte vizuale marchează o apreciabilă forță creatoare,  o originalitate  concepției artistice, o siguranță a mânuirii mijloacelor de expresie.

În cadrul expoziției Salonului Profesorilor de Arte Vizuale  au fost prezentate creații artistice din mai toate domeniile și genurile artelor vizuale: pictură, grafică, sculptură, tapiserie, imprimeu, ceramică, artă fotografică.

Repertoriul tematic cuprinde compoziții figurative și nonfigurative, peisaje, portrete, naturi statice.

Demersul plastic al artiștilor-profesori vizează o investigare constantă a raporturilor omului cu natura, universul, a reacțiilor sale sufletești, a înțelesurilor cuprinse în materia aparent amorfă. Pornind de la datele realității, de la observația și studiul nemijlocit al naturii artiștii plastici nu se limitează la o tratare mimetică, ci interpretează realul conform viziunilor sale, spre a exprima idei mai bogate în semnificații.

Unii expozanți se mențin constant în zona realismului, înclinați spre exactitate și rigoare, alții cultivă o pictură de factură impresionistă. În timp ce unii își construiesc imaginile în baza unor ecouri expresioniste sau abstracte , alți artiști au preferat să se îndrepte spre un suprarealism poetic.

Expoziția Salonul profesorilor de Arte Vizuale a prilejuit o nouă confirmare a potențialului creativ al artiștilor-profesori , a favorizat metamorfoza fertilă a fiecărui autor participant și a creat o situație deosebită, creativă în care profesorul și discipolii săi, cooperează și se sprijină reciproc. Artiștii-profesori sunt cointeresați să apropie discipolii săi, iubitorii de artă, să-i atragă într-un dialog cu creația lor, care să-i incite la meditație.

Salonul profesorilor de Arte Vizuale are un public sensibil, în creștere, care cum menționa cunoscutul estetician Mikel Dufrenne  ”prin prezența sa, validează ființarea operelor de artă, iar prin actul de contemplare recunoaște valoarea operei, o translează din zona efemerului în zona perenului, o ajută să urce în transcendent”.

Eleonora Brigalda, dr.în studiul artelor

Profesor universitar UPS I.Creangă